Α. Λεμονάκης: Ο ρόλος των αναλύσεων εδάφους και νερού στην ανάπτυξη της καλλιέργειας

10:23 π.μ. - Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018
10:01 π.μ. - Τρί, 02/23/2018
Image: Α. Λεμονάκης: Ο ρόλος των αναλύσεων εδάφους και νερού στην ανάπτυξη της καλλιέργειας

Συνέντευξη στον Ηχώ Fm 99,8 κ. Αντώνη Λεμονάκη, Χημικός στην εταιρία RIZK ZWAAN

Σημαντικά στοιχεία για το νερό και το πώς η  ποιότητά του επηρεάζει τις καλλιέργειες αναλύει σε συνέντευξή του στον Ηχώ fm 99,8 ο κ. Αντώνης Λεμονάκης Χημικός στην εταιρία RIZK ZWAAN. Αφού κάνει μια γενικότερη τοποθέτηση  για το νερό κάνει στη συνέχεια αναφορά στο νερό με το οποίο αρδεύεται η Ιεράπετρα δίνοντας χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς. Όπως ανέφερε, ως εταιρία έχουν μια καλή συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και σε μηνιαία βάση γίνεται δειγματοληψία του νερού του Φράγματος Μπραμιανών από το σημείο που το νερό φεύγει και διοχετεύεται προς το δίκτυο. Τα στοιχεία όπως αυτά μεταβάλλονται ανά δειγματοληψία  μπορεί κανείς να τα αναζητήσει στη σελίδα της εταιρίας.
 
Ο παραγωγός τόνισε ο κ. Λεμονάκης  θα είναι χρήσιμο  να κάνει χημική ανάλυση του νερού που χρησιμοποιεί  για άρδευση το οποίο εκτός από το Φράγμα  μπορεί να προέρχεται  από πηγάδια,  γεωτρήσεις, ή ομβριοδεξαμενές- χαβούζες. Η χημική ανάλυση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς  θα αναλυθούν τα στοιχεία του νερού και αναλόγως ο παραγωγός θα φροντίσει στη συνέχεια για τη θρέψη του φυτού. Από κακής ποιότητας νερό  ή ακόμη και από την μεγάλη περιεκτικότητα του νερού σε ορισμένα θρεπτικά στοιχεία , η καλλιέργεια ενδεχομένως να κινδυνεύσει. Η χρήση καλής  ποιότητας  νερού επηρεάζει  θετικά την απόδοση της καλλιέργειας  , την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και επιπλέον μειώνεται το κόστος παραγωγής.
 
Αρκετή συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης  έγινε και για την αγωγιμότητα του νερού. Με την αγωγιμότητα μετράμε το σύνολο των διαλυμένων αλάτων που υπάρχουν σε ένα νερό, τα θρεπτικά και μη στοιχεία δηλαδή.  Το νερό για την καλλιέργεια θα πρέπει να έχει ασβέστιο , μαγνήσιο, θείο που είναι θρεπτικά στοιχεία. Στο Φράγμα Μπαρμιανών όταν λέμε ότι η αγωγιμότητα είναι  2 από το οποίο  το 1,5 περιλαμβάνει μη θρεπτικά στοιχεία όπως χλώριο και νάτριο ,  αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα στις καλλιέργειες. Η υψηλή αγωγιμότητα στο Φράγμα  οφείλεται στον εμπλουτισμό της λεκάνης του από τις υφάλμυρες πηγές της Μαλαύρας. Ένας  γεωπόνος λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και αναλόγως να συμβουλεύει τον παραγωγό.
 
Επιπλέον σημαντικό ρόλο  στην ανάπτυξη μιας καλλιέργειας παίζουν   η δομή του εδάφους καθώς και το υπέδαφος που σημαίνει ότι και η ανάλυση εδάφους είναι χρήσιμη ή και αναγκαία. Ακόμη η επιλογή του υβριδίου που επιλέγει ο παραγωγός να φυτέψει , ο αερισμός στο θερμοκήπιο αλλά και ο τρόπος καλλιέργειας. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί παραγωγοί  επιλέγουν την υδροπονική καλλιέργεια ενώ άλλοι επιλέγουν τα εμβολιασμένα φυτά.
 
Σε κάθε περίπτωση  ο παραγωγός θα είναι χρήσιμο να λαμβάνει υπόψη του όλα τα παραπάνω, να επιλέγει σωστούς συνεργάτες και να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καλλιέργειά του για καλύτερη παραγωγή και απόδοση.


Ακολουθεί συνέντευξη κ. Λεμονάκη: