Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 20.10.2020

10:01 π.μ. - Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
10:10 π.μ. - Τρί, 20/01/2020
Image: Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 20.10.2020

Δείτε εδώ τις τιμές των δημοπρατηρίων

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

ΠΡΟΪΟΝ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ - ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ 0,62 1,00

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 0,10 0,10

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 1,09 1,09

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π. LYRA 1,11 1,11

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π. 1,02 1,02

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ. 0,33 0,33

ΚΕΡΑΤΑ Β 0,27 0,27

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. 0,31 0,31

ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,62 0,70

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ. 0,70 0,70

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ. 0,10 0,10

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π. 1,06 1,06

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,60 1,76

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,66 0,66

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α 1,28 1,28

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α 1,30 1,35

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ 0,65 0,65