Νέα στάση ΚΤΕΛ στον Σαράτση Κάμπο

1:05 μ.μ. - Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020
01:11 μ.μ. - Δευ, 16/05/2020
Image: Νέα στάση ΚΤΕΛ στον Σαράτση Κάμπο

Νέα στάση τοποθετήθηκε στην περιοχή Σαράτση Κάμπος για τις ανάγκες της περιοχής

Αυτή η στάση σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας και στόχος μας είναι να κατασκευαστούν κι αλλες τέτοιου είδους και για την πόλη της Ιεράπετρας αλλά και τις τοπικές κοινότητες όπου κριθεί απαραίτητο.. αυτές οι στάσεις έχουν φτιαχτεί με ευρωπαϊκά πρότυπα και εν καιρό στόχος μας είναι να τοποθετηθούν και ολα τα παρελκόμενα νεας τεχνολογίας οπως φωτοβολταϊκά ,παροχες usb ,κτλ .

Ωφείλω να ευχαριστήσω τον εργοδηγό και τα συνεργεία του δήμου για την αξιόλογη προσπάθεια τους.

Με εκτίμηση

Ο αντιδήμαρχος

Εμμ Γεωργαλάκης

hxonews
hxonews
hxonews