2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης

11:31 π.μ. - Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
11:10 π.μ. - Τετ, 21/31/2020
Image: 2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης

Στα 82 εκ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των πόρων που διαθέτει η Περιφέρεια Κρήτης για την στήριξη του αγροτικού κόσμου μέσα από το Περιφερειακό της Πρόγραμμα κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο

Με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης παρέχεται ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, μέσα από 2.800 επενδύσεις σε όλο το νησί.

Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν αγρότες και παραγωγούς της Κρήτης, οι οποίοι διαχρονικά, επιδεικνύουν μια ισχυρή δυναμική στην κοινή προσπάθεια για τη στήριξη της τοπικής μας οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα.

«Ως Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαιώνουμε τη βασική μας βούληση για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, την ενίσχυση της ταυτότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων της Κρήτης, με τη συνολική χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 82 εκ. ευρώ και να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο μέσα από τα προγράμματα για την εγκατάσταση νέων αγροτών, το πρόγραμμα για τα σχέδια βελτίωσης και την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Τα τελικά στοιχεία ανά δράση διαμορφώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Υπομέτρο                                      Δικαιούχοι      Δημόσια Δαπάνη σε €

Εγκατάσταση Νέων Αγροτών     1685                        34.065.000

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών

εκμεταλλεύσεων                          263                         3.682.000

Επενδύσεις σε γεωργικές

εκμεταλλεύσεις                           832                       40.755.350

Υλοποίηση επενδύσεων

για χρήση ΑΠΕ                                 9                           309.306

Μεταποίηση αγροτικών

προϊόντων                 Οι δράσεις των τοπικών

                                        LEADER/CLLD                      3.490.000