Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού στον Δήμο Ιεράπετρας

10:20 π.μ. - Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
10:07 π.μ. - Δευ, 13/20/2020
Image: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού στον Δήμο Ιεράπετρας

Ξεκινά σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για την απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού λόγω διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων

Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου είναι δυνητικές,εμείς αποφασίσουμε να τις υλοποιήσουμε άμεσα, ενισχύοντας στο μέγιστο δυνατό τις επιχειρήσεις, σ' αυτές τις δύσκολες συγκυρίες.

Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που προχώρησε σε απαλλαγή τελών κοινόχρηστων χωρών για όλο το έτος, ενώ παράλληλα προχωρούμε στην απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ζητώντας τα ελάχιστα δυνατά δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους εν συγκρίσει με άλλους δήμους.

Συνεχίζουμε να κάνουμε οτιδήποτε έγκειται στην αρμοδιότητα του Δήμου προκειμένου να βοηθήσουμε στην ανακούφιση των επιχειρηματιών ώστε να ανακάμψουν άμεσα και να επανέλθουν στην κανονικότητα με την ελάχιστη δυνατή ζημία.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2020), με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Καλούμε τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου να υποβάλλουν αιτήσεις στο πρωτόκολλο του Δήμου έως 31/07/2020, για απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28423-40352, 40354, 40350

Ιεράπετρα 13/07/2020

Μ.Ε.Δ.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα