5 φορο-ρυθμίσεις για αγρότες

2:27 μ.μ. - Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
02:02 μ.μ. - Τετ, 01/27/2017
Image: 5 φορο-ρυθμίσεις για αγρότες

Οι νέες ρυθμίσεις, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, είναι οι εξής:

Ειδικό καθεστώς: Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες. Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 1/1/2017 και εφεξής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις). Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.
 
Παράδειγμα: Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2016 χονδρικές πωλήσεις αξίας 7.000 ευρώ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις από την πώληση οπωροκηπευτικών σε ιδιώτες (με απόδειξη είσπραξης) αξίας 3.000 ευρώ και έλαβε αναδρομικά το 2016 δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 3.000 ευρώ που αφορούσαν το 2015 και παράλληλα έλαβε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 4.000 ευρώ για το 2016. Ο εν λόγω αγρότης από την 1/1/2017 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 
Εκδοση ειδικού στοιχείου: Προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται αθεώρητο και δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί της αναγραφόμενης αξίας αυτού. Ο αγρότης δεν δικαιούται επιστροφής με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% επί της αξίας αυτής.
 
Παράδειγμα: Αγρότης του ειδικού καθεστώτος ο οποίος το 2017 παραδίδει το λάδι του σε τενεκέδες λιανικώς και παράλληλα στην άκρη του χωραφιού του παραδίδει προϊόντα παραγωγής του λιανικώς υποχρεούται να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς και να εκδίδει το ειδικό στοιχείο για τις πωλήσεις αυτές.
 
Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ: Ορίζεται η υποχρεωτική υπαγωγή της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις που οι αγρότες παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν ενδοκοινοτικά ή διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες.
 
Παράδειγμα: Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος το 2016 έχει αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια και παραγωγή λαδιού) από την οποία εισέπραξε από χονδρικές πωλήσεις 12.000 ευρώ και έλαβε επιδότηση αξίας 3.000 ευρώ. Θα μπορεί να είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος και από την 1/1/2017.
 
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3% ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ
• Επιστροφή ΦΠΑ: Καταργείται με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 3% στους αγρότες που τη δικαιούνταν.
• Προαιρετική μετάταξη: Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό, η υποχρεωτική παραμονή σε αυτό είναι πλέον τριετής αντί πενταετής.
 
ethnos.gr