ΑΑΔΕ: Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν ένα τιμολόγιο είναι πλαστό

9:53 π.μ. - Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019
09:07 π.μ. - Σάβ, 06/53/2019
Image: ΑΑΔΕ: Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν ένα τιμολόγιο είναι πλαστό

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν το τιμολόγιο που μόλις παραλάβετε είναι γνήσιο ή πλστό; Η ΑΑΔΕ, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, σας ενημερώνει σε ποιον ανήκει ένας ΑΦΜ

Για να βρει κάποιος τις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να κάνει εγγραφή στη διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/webtax/ wspublicreg.
 
Τα στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση του φορολογικού μητρώου που θα μπορεί να βρει κάποιος από την υπηρεσία αυτή είναι:
 
- Α.Φ.Μ.
 
- Κωδικός και Περιγραφή ΔΟΥ
 
- Ένδειξη εάν πρόκειται για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο
 
- Ένδειξη εάν ο Α.Φ.Μ. είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος
 
- Ένδειξη εάν πρόκειται για επιτηδευματία, μη επιτηδευματία ή πρώην επιτηδευματία
 
- Επωνυμία
 
- Τίτλος επιχείρησης
 
- Περιγραφή μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
 
- Οδός, αριθμός, Τ.Κ. και περιοχή επιχείρησης
 
- Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία διακοπής
 
- Δραστηριότητες επιχείρησης.
 
Για κάθε δραστηριότητα εμφανίζονται:
 
α. Κωδικός και περιγραφή δραστηριότητας
 
β. Είδος δραστηριότητας (κύρια, δευτερεύουσα, λοιπή, βοηθητική) Για την πρόσβαση στην νέα υπηρεσία, δεν θα αρκούν οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxis αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινούργιοι κωδικοί.
 
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης του TAXISnet.
 
Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν τρίτο να διεκπεραιώνει κλήσεις της υπηρεσίας. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω της διεύθυνσης https://www1.gsis.gr/webtax/ wspublicreg.