Αίτημα για κοινοποίηση κατάστασης αντιπροσώπων γενικής συνέλευσης από τον Γ. Λιοντάκη

10:47 π.μ. - Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
10:04 π.μ. - Δευ, 22/47/2024
Image: Αίτημα για κοινοποίηση κατάστασης αντιπροσώπων γενικής συνέλευσης από τον Γ. Λιοντάκη

Αναλυτικά η αίτηση

Σας γνωρίζω ότι προτίθεμαι να συγκεντρώσω τις απαραίτητες υπογραφές, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 12 του Καταστατικού, για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.

Για το σκοπό αυτό παρακαλώ να μου κοινοποιήσετε κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων που απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού (ανά Τοπική Συνέλευση).

Εν αναμονή της αιτούμενης κατάστασης, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Γρα Λυγιά 21-04-2024

Ο αιτών

Γιάννης Λιοντάκης

π. Δ/ντής του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας