Αλλάζουν όλα στο εμπόριο

8:47 π.μ. - Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019
08:10 π.μ. - Πέμ, 24/47/2019
Image: Αλλάζουν όλα στο εμπόριο

Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις - Απελευθερώνονται οι προσφορές - «Μετακινούνται» δύο Κυριακές

Την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, την απελευθέρωση των προσφορών, καθώς και την αλλαγή του τρόπου αναγραφής των τιμών στη διάρκεια των εκπτώσεων και των προσφορών περιλαμβάνει η «ατζέντα» των συζητήσεων των εμπόρων και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο εξορθολογισμού και απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την αγορά.
 
Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, η σύμπνοια των δύο πλευρών για τις αλλαγές που απαιτούνται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς είναι δεδομένη και ως εκ τούτου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι επικείμενες ενδιάμεσες εκπτώσεις που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα είναι οι τελευταίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου προσεγγίζει τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς από το πρίσμα των εμπόρων, οι οποίοι μετά την αποτυχία του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία της εμπορικής κίνησης, είχαν ζητήσει την άμεση κατάργησή τους. Το αίτημα αυτό, στο πλαίσιο των συζητήσεων, γίνεται αποδεκτό από το υπουργείο, το οποίο προσανατολίζεται το αργότερο έως τις αρχές του 2020 να έχει καταθέσει στη Βουλή τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
 
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν τίθεται θέμα αλλαγής της διάρκειας των τακτικών χειμερινών και θερινών εκπτώσεων, ενώ οι δύο Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων στη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων θα «μεταφερθούν» σε άλλες περιόδους, αλλά ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί κάτι συγκεκριμένο.
Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θεσμοθετήθηκαν το 2013 με τον νόμο 4177/2013, ως μια κίνηση για την αναθέρμανση της αγοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο εμπορικός κόσμος, το μοναδικό «επίτευγμα» του νόμου ήταν η απαξίωση του θεσμού των εκπτώσεων.
 
Σύμπνοια υπάρχει και στο θέμα των προσφορών και προωθητικών ενεργειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι ήρθε ο καιρός να απελευθερωθούν και νομοθετικά, διότι στην πράξη αυτό ισχύει ήδη. Αυτό που συζητείται είναι να επιτρέπεται η διενέργεια προωθητικών προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για όλα τα προϊόντα. Δηλαδή προσφορές χωρίς περιορισμούς.
 
Με βάση το ισχύον σύστημα, επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα διαδοχικές ημέρες. Απαγορεύεται, ωστόσο, η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα, ενώ νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται προτού παρέλθουν 60 ημέρες από την προηγούμενη.
 
Η νομοθεσία
 
Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, ο εξορθολογισμός και η απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα εκπτώσεων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών κρίνεται επιβεβλημένη τόσο από οικονομική όσο και από νομική άποψη.
 
Όπως υποστηρίζουν, από νομική άποψη, η ισχύουσα κατάσταση κατά την οποία υφίστανται διάσπαρτες διατάξεις που ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Επισημαίνεται ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ στηρίζεται στην αρχή της πλήρους εναρμόνισης, θεσπίζοντας ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προκειμένου να εξαλειφθούν οι φραγμοί της εσωτερικής αγοράς και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.
 
Από οικονομική άποψη, η απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας κρίνεται επιβεβλημένη (σήμερα περιέχει μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας και περίπλοκες, παρωχημένες και πολλές φορές αντιφατικές διατάξεις), καθώς θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων αφαιρώντας μη απαραίτητα κανονιστικά βάρη, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίοι θα είναι επαρκώς ενημερωμένοι.
 
Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια θεμελιώδη αντίφαση: οι ρυθμίσεις για την επικοινωνία εκπτώσεων, προσφορών και ρυθμιστικών ενεργειών είναι υπερβολικά λεπτομερείς, στερώντας πολλές φορές την ευελιξία από τους προμηθευτές. Από την άλλη επιβαρύνει με περιττές πληροφορίες τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν πάντοτε να διακρίνουν με σαφήνεια το όφελος που μπορούν να αποκομίσουν.
 
Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα είναι και οι τελευταίες, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεωνπροσανατολίζεται να καταθέσει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή μέχρι τις αρχές του 2020.
 
«Όχι» στις διπλές τιμές
 
Εκτός από την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης θα περιλαμβάνονται και τροποποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο αναγραφής των τιμών στη διάρκεια των εκπτώσεων και των προσφορών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η μείωση του αριθμού προϊόντων τόσο στις εκπτώσεις όσο και στις προσφορές, στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται η τιμή προ και μετά την έκπτωση ή την προσφορά.
 
Η λύση που εξετάζεται είναι η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης σε ομαδοποιημένες κατηγορίες προϊόντων και οι διπλές τιμές να υπάρχουν ενδεικτικά σε κάποια προϊόντα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει «κλείσει» ακόμα. Σήμερα, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής.   
 
m.naftemporiki.gr