Αναλύσεις νερού από τον Δήμο Ιεράπετρας

9:46 π.μ. - Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019
09:03 π.μ. - Παρ, 29/46/2019
Image: Αναλύσεις νερού από τον Δήμο Ιεράπετρας

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο Δήμο Ιεράπετρας είναι πρώτης προτεραιότητας.  Ο συνεχής και  εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στις δεξαμενές , στις πηγές  και στις γεωτρήσεις είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφάλιση της ποιότητας  του  μέχρι την βρύση του καταναλωτή .   Για την διατήρηση της καλής ποιότητας το νερό απολυμαίνεται στις δεξαμενές  της πόλης  με διάλυμα υποχλωριώδους νάτριου   η συγκέντρωση   του οποίου στο νερό διατηρείται  σε πολύ χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά μ.ο=0,25 ppm)  για προληπτικούς  και μόνο λόγους ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η υγιεινότατα του από τυχόν μικροβιολογική επιβάρυνση . Η απολύμανση είναι υποχρεωτική και η εγκατάσταση της επιβάλλεται από την νομοθεσία για πληθυσμό άνω των 3000 κατοίκων .
 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε εποχικές μεταβολές στο νερό που παρέχεται καθώς οι ανάγκες αυξάνονται το καλοκαίρι . Η πόλη της Ιεράπετρας καλύπτει τις ανάγκες  της την θερινή περίοδο  με  τους συμπληρωματικούς  υδάτινους  πόρους της Λίμνης του  φράγματος Μπραμιανών , τους οποίους  χρησιμοποιεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία (διυλιστήρια ) ώστε να  επιτυγχάνεται η καταλληλότητα σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1 (δ) /ΓΠ οικ . 67322/2017  ( ΦΕΚ 3282 19—9-2017)   «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης…» .
 
Οι  Τοπικές  Κοινότητες υδρεύονται από πηγές  η γεωτρήσεις η και τα δυο και διαθέτουν ανεξάρτητο δίκτυο η καθεμία.   Η ποιότητα των νερών  εξασφαλίζεται   με  έργα  προστασίας ,όπως ο καθαρισμός , η καλλιέργεια και περιφράξεις πηγών και δεξαμενών καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων απολύμανσης στις δεξαμενές.
 
Ο πληθυσμός της πόλης και των περιαστικών οικισμών αυτής (Κεντρί –Bαινιά  ) είναι  : 14.206 κατ.  (απογρ. 2011)
 
Oι ανάγκες της πόλης σήμερα  με τους παραθεριστές καλύπτονται από τους παρακάτω υδάτινους πόρους :
 
από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968) ) ευρισκόμενες  ανατολικά της Ιεράπετρας στις παρυφές  του όρους της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ  και απόσταση 16 χλμ μακριά από την πόλη .
από την γεώτρηση  κοντά στο φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού σε υψόμετρο +75 μ.
από τις τρεις υπάρχουσες  (παραγωγικές από το έτος 2002)  γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του φαραγγιού  Σαρακίνα ευρισκόμενες δυτικά της Ιεράπετρας στις  νοτιοανατολικές παρυφές  του όρους «Ανατολικής –Νότιας Δίκτης   σε μέσο υψόμετρο +210μ και απόσταση 26 χλμ μακριά από την πόλη.
Την θερινή περίοδο η ύδρευση συμπληρώνεται με ποσότητα νερού από τη λίμνη του φράγματος Μπραμιανών (που διατίθεται μετά από διύλιση) μέσω τριών  των ταχυ-διυλιστηρίων που είναι εγκατεστημένα στη θέση Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις κεντρικές δεξαμενές της πόλης.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγο  βλάβης του  δικτύου  , ύπαρξης συνθηκών καύσωνα χρησιμοποιείται  η υφάλμυρη πηγή Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα άλλα νερά.
Ο Δήμος διαθέτει για τον έλεγχο του νερού  οργανωμένο χημικό εργαστήριο ενώ  συνεργάζεται και με διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια για την επίτευξη των στόχων . Σύμφωνα με τις αναλύσεις που διενεργεί σε όλες τις ζώνες παροχής νερού , το νερό της Ιεράπετρας  και των Τοπικών Κοινοτήτων  δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα ή άλλες τοξικές ουσίες, ούτε και ραδιενεργά στοιχεία και είναι απαλλαγμένο από κάθε μικροβιακή επιβάρυνση .
 
Ο έλεγχος του νερού γίνεται με την δοκιμαστική και την ελεγκτική  παρακολούθηση  .
Η δοκιμαστική παρακολούθηση του νερού   γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα αναλόγως του υδροδοτούμενου πληθυσμού   με αντιπροσωπευτικά  δείγματα νερού . Ελέγχεται η μικροβιολογική ποιότητα  αλλά και λοιποί οργανοληπτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την καταλληλότητα του νερού όπως η οσμή, το χρώμα ,η γεύση ,η θολότητα κλπ.  .
 
Η ελεγκτική  παρακολούθηση του νερού   γίνεται  με αντιπροσωπευτικά  δείγματα νερού σε πιο  αραιά  χρονικά διαστήματα. Ελέγχεται κυρίως η περιεκτικότητα σε χημικές παραμέτρους  ανόργανα στοιχεία , βαρέα μέταλλα και ανεπιθύμητες  χημικές ενώσεις   όπως φυτοφάρμακα  εντομοκτόνα  παρασιτοκτόνα  ραδιενεργά στοιχεία  όπου η υπέρβαση των ανώτερων οριακών τιμών επηρεάζει την καταλληλότητα του νερού .