Ανανεώθηκε η θητεία των τεσσάρων αντιδημάρχων του δήμου Σητείας

2:21 μ.μ. - Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
02:09 μ.μ. - Πέμ, 02/21/2021
Image: Ανανεώθηκε η θητεία των τεσσάρων αντιδημάρχων του δήμου Σητείας

Με απόφαση του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη

Με απόφαση του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη που δημοσιεύεται σήμερα στην ΑΝΑΤΟΛΗ

Ορίζεται ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπαδάκης ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία από 03-09-2021 μέχρι 02-09-2022 με αρμοδιότητα τις Τεχνικές Υπηρεσίες

Ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Μακρυνάκης ως Άμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Σητείας με θητεία από 03-09-2021 μέχρι 02-09-2022 με αρμοδιότητα την εποπτεία των οικονομικών του Δήμου καθώς και όλων των οργανικών μονάδων που ανήκουν στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ορίζεται ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Αϊλαμάκης ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία από 03-09-2021 μέχρι 02-09-2022 με αρμοδιότητα την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών, των ΚΕΠ και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων.

Ορίζεται η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ελένη Πλατανάκη ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Σητείας, με θητεία από 03-09-2021 μέχρι 02-09-2022 με αρμοδιότητα την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.