Απαλλαγή δημοτικών τελών σε ΑΜΕΑ από το Δήμο Ιεράπετρας

6:48 μ.μ. - Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
06:09 μ.μ. - Τρί, 15/48/2020
Image: Απαλλαγή δημοτικών τελών σε ΑΜΕΑ  από το Δήμο Ιεράπετρας

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας «Γεώργιος Σουργιαδάκης» ενημερώνει τα μέλη του για τις προϋποθέσεις

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας «Γεώργιος Σουργιαδάκης» ενημερώνει τα Μέλη του, άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, για τη μείωση ή απαλλαγή από τα Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού της κύριας κατοικίας (για το έτος 2021), την οποία προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ιεράπετρας σε οικονομικά ασθενέστερους κατοίκους, βάσει κοινωνικών & οικονομικών κριτηρίων και αφού εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων που θα κατατεθούν.

Για τη μείωση/απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία (Α.μεΑ.) βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% (ο δικαιούχος ή άτομο που συνοικεί μαζί του) και οικογενειακό εισόδημα έως 23.500,00 €, προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Για επιπλέον πληροφορίες και την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ιεράπετρας, στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  (Δημοκρατίας 31 – ισόγειο – δίπλα από το ταμείο), Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00 έως 15:00.

Τηλέφωνα: 2842340350, 2842340352, 2842340354, 2842340387.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Από το Διοικητικό Συμβούλιο