Από τις 25 Ιουνίου οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

8:44 π.μ. - Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
08:06 π.μ. - Πέμ, 21/44/2018
Image: Από τις 25 Ιουνίου οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Δικαιολογητικά εγγραφής - Τομείς και ειδικότητες που θα λειτουργήσουν

Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ιεράπετρας σας ενημερώνει ότι από 25η Ιουνίου έως  29η Ιουνίου 2018, οι μαθητές / τριες μπορούν να εγγραφούν, για το σχολικό έτος 2018-19.
Από το νέο σχολικό έτος 2018-19 η φοίτηση στο σχολείο μας θα είναι τριετής. Για τους μαθητές που εγγράφονται στη Β΄ τάξη, η φοίτηση θα είναι διετής. 
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
Εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α΄ και Β΄ κύκλου).
Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.
Απόφοιτοι Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
Μητέρες ανήλικων τέκνων, με αποκλειστική οικιακή απασχόληση.
 
Oι απόφοιτοι Λυκείου εγγράφονται στη Β’ τάξη για απόκτηση πτυχίου και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
Απολυτήριο Γυμνασίου, αντίγραφο πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ, τίτλος σπουδών Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό γέννησης.
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από το σχολείο).
4 φωτογραφίες
 
Λειτουργούν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:
Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών – Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων).
Πληροφορικής 
(Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ).
Ηλεκτρολογίας
(Τεχνικός Ηλεκτρολογικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων).
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
(Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής - Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων).
Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα της επιδότησης όταν είναι δικαιούχοι μεταφοράς.
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2842024905 και 6974069381.