Απόφαση προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης δασών στο Λασίθι

5:26 μ.μ. - Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
05:06 μ.μ. - Τετ, 19/26/2024
Image: Απόφαση προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης δασών στο Λασίθι

Αναλυτικά οι περιοχές

Με την υπ’αριθμ. 180436/ 27-05-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου εφαρμόζουμε το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α ́ 289) της Π.Ε Λασιθίου, για τις ημέρες εκείνες της αντιπυρικής περιόδου 2024  που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), ως κάτωθι:

Α. καθ ’όλη τη διάρκεια του 24ωρου (από 00:00  έως και 24:00):

 1. Αζιλακόδασος , Δήμου Αγίου Νικολάου
 2. Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου
 3. Θρυπτής , Δήμου Ιεράπετρας
 4. Καλό Χωριό – Μεσελέροι, Δήμου Αγίου Νικολάου
 5. Σελάκανο, Δήμου Ιεράπετρας
 6. Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου
 7. Δάσος Κρούστα , Δήμου Αγίου Νικολάου.

Β. κατά τις ώρες 22:00  έως και 06:00 της επομένης όλη την αντιπυρική περίοδο για:

 1. Βάι , Δήμου Σητείας

Τα όρια των παραπάνω αναγραφόμενων περιοχών απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο σχετικό  χάρτη,  που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Γ. Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται:

 1. τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας ή  ασχολούνται με τη συντήρηση- καθαρισμό ή λοιπές εργασίες των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών
 2. τα οχήματα και το προσωπικό των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. (Α’ & Β’ βαθμού) που ασχολούνται με τη συντήρηση- καθαρισμό – λοιπές εργασίες ή αντιμετώπιση συμβάντων στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές
 3. τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και
 4. τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκτελούν χρέη επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης δασικών οικοσυστημάτων.