Απορρίφθηκε από το ΣτΕ το αίτημα άρσης του αντικαπνιστικού νόμου στα μαγαζιά

7:48 μ.μ. - Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
07:09 μ.μ. - Τρί, 15/48/2020
Image: Απορρίφθηκε από το ΣτΕ το αίτημα άρσης του αντικαπνιστικού νόμου στα μαγαζιά

Το ΣτΕ, επικαλούμενο παλαιότερη απόφαση της ολομέλειάς του για την απαγόρευση του καπνίσματος, απέρριψε το αίτημα ως αβάσιμο.

ο Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, με την οποία ζητούταν η άρση ως αντισυνταγματικού του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 1727/2020 απόφασή του, απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης για ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία απαγορεύθηκε το κάπνισμα εντός όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επικαλούμενο ζητήματα συνταγματικότητας.

Ειδικότερα, το Σωματείο υποστήριζε μεταξύ των άλλων, ότι το μέτρο της απόλυτης απαγόρευσης του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνιστά σημαντικό περιορισμό στην ελευθερία των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν να καπνίζουν.

Ωστόσο το ΣτΕ, επικαλούμενο και παλαιότερη απόφαση της ολομέλειάς του για την απαγόρευση του καπνίσματος, απέρριψε το αίτημα ως αβάσιμο.

Πιο συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε ότι το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν είναι αντίθετο στα άρθρα 5 παράγραφος 1 (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και προσωπική ελευθερία) και 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος (το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα), ενώ παράλληλα συνιστά θεμιτό περιορισμό της ελευθερίας (ατομικής και επαγγελματικής).

Παράλληλα, σημειώνει ότι η πρόβλεψη για την επιβολή προστίμων στους παραβάτες δεν αντίκεινται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αλλά ούτε στο δικαίωμα της δίκαιης δίκης που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.