Δεν αρκούν τα σχολικά self-test για είσοδο ανηλίκου σε καταστήματα ή χώρους εστίασης

12:22 μ.μ. - Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021
12:11 μ.μ. - Δευ, 08/22/2021
Image: Δεν αρκούν τα σχολικά self-test για είσοδο ανηλίκου σε καταστήματα ή χώρους εστίασης

θα πρέπει να κάνουν νέο self-test το οποίο θα δηλώνεται το πολύ 24 ώρες πριν την είσοδο του ανηλίκου στο κατάστημα, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ που εξειδικεύει τα νέα μέτρα

Οι γονείς που θέλουν να επισκεφτούν με τα παιδιά τους ένα εμπορικό κατάστημα ή ένα χώρο εστίασης δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα self-test που γίνονται για την είσοδο μαθητών στο σχολείο, αλλά θα πρέπει να κάνουν νέο self-test το οποίο θα δηλώνεται το πολύ 24 ώρες πριν την είσοδο του ανηλίκου στο κατάστημα, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ που εξειδικεύει τα νέα μέτρα.

Συγκεκριμένα, σε αυτό προβλέπεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 9 ότι πριν από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης:

ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών

ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών

ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Έτσι, όλοι οι προσερχόμενοι σε χώρους δραστηριότητας που δεν είναι αμιγώς για εμβολιασμένους, θα πρέπει κατά την είσοδό τους να επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε αρνητικού pcr ως 72 ωρών ή rapid test ως 48 ωρών.

Για ανηλίκους ως 17 ετών μπορεί επίσης να προσκομιστεί εναλλακτικά αρνητικό self-test ως 24 ωρών που βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

thepressproject.gr