Δήμος Ιεράπετρας: Μόνο με χρήση μάσκας η εξυπηρέτηση πολιτών στις δημοτικές υπηρεσίες

11:47 π.μ. - Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
11:07 π.μ. - Τετ, 22/47/2020
Image: Δήμος Ιεράπετρας: Μόνο με χρήση μάσκας η εξυπηρέτηση πολιτών στις δημοτικές υπηρεσίες

Όταν η εξυπηρέτηση δεν είναι εφικτή με εξ αποστάσεως τρόπο

«Ο Δήμος Ιεράπετρας στο πλαίσιο εναρμόνισης με τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, με βάση την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως ισχύει σήμερα ενημερώνει ότι οι Δημοτικές Υπηρεσίες θα εξυπηρετούν πολίτες των οποίων τα ζητήματα δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με άλλον εξ αποστάσεως τρόπο μόνο με τη χρήση προστατευτικής μάσκας και τηρουμένων πάντα των σχετικών αποστάσεων.

Για πληρέστερη ενημέρωση οι πολίτες μπορούν να καλούν για να εξυπηρετηθούν, στα τηλέφωνα τα οποία είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ierapetra.gov.gr/contact/»