Διακοπές ρεύματος σε Θρυπτή και Ορεινό την Παρασκευή

10:46 π.μ. - Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020
10:08 π.μ. - Τετ, 19/46/2020
Image: Διακοπές ρεύματος σε Θρυπτή και Ορεινό την Παρασκευή

Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.

Από 09:00 έως 13:00

Στην Θρυπτή

Από 09:00 έως 10:00

Στο Ορεινό

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.