Διασφάλιση τροφής: μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ανθρωπότητα με ομιλητή τον καθηγητή Παναγιώτη Σαρρή

7:34 μ.μ. - Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
07:04 μ.μ. - Δευ, 22/34/2024
Image: Διασφάλιση τροφής: μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ανθρωπότητα με ομιλητή τον καθηγητή Παναγιώτη Σαρρή

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο H2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 14 (3ος όροφος) την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 🕖19.00 και είναι ανοικτή προς το κοινό.

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον σύγχρονο άνθρωπο του 21ου αιώνα είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού του πλανήτη (~9,5 δις έως το 2050), την ώρα που οι φυσικοί πόροι της γης μειώνονται δραματικά. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απώλεια στην παραγωγή τροφίμων γίνεται εξαιρετικά σημαντική.

Η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τις εντατικές καλλιεργητικές τεχνικές, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια, καθώς προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων, όπως την εμφάνιση νέων παθογόνων των φυτών, τα οποία προκαλούν απώλειες που μπορεί να ξεπεράσουν το 50% της ετήσιας παραγωγής σημαντικών καλλιεργειών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «επισιτιστική ασφάλεια υπάρχει όταν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν, ανά πάσα στιγμή, φυσική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή που καλύπτει τις διατροφικές τους ανάγκες και τις διατροφικές τους προτιμήσεις για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή». Μια σειρά από πρόσφατα γεγονότα, π.χ. η πανδημία της COVID-19, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, κ.ά. αποκάλυψαν την ευπάθεια των συστημάτων παραγωγής τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τον φόβο μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε τους φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς κυρίως με την χρήση χημικών ουσιών που δεν είναι πάντοτε ασφαλείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης νέων στρατηγικών αντιμετώπισης, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απωλειών της παραγωγής από τα παθογόνα.

Η έρευνα στο εργαστήριο του καθ. Π. Σαρρή, εστιάζεται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών αλληλεπίδρασης φυτών-μικροβίων για την κατανόηση τόσο της μικροβιακής παθογένειας, όσο και της ενεργοποίησης της έμφυτης ανοσίας, σε ανθεκτικούς ξενιστές.

Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:

- Ποια η κατάσταση της παγκόσμιας Επισιτιστικής Ασφάλειας σήμερα;

- Πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε μία παγκόσμια επισιτιστική κρίση;

- Πως οι παθογόνοι μικροοργανισμοί επηρεάζουν την Επισιτιστική Ασφάλεια του πλανήτη;

- Μπορεί η επιστημονική κοινότητα να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό; Ποια μέσα διαθέτει;

- Ποια μέτρα χρειάζεται να ληφθούν στην Ε.Ε. και σε παγκόσμιο επίπεδο;

-Πώς απειλεί η κλιματική αλλαγή την επισιτιστική ασφάλεια;

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό.