Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το 2022

6:47 μ.μ. - Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021
06:11 μ.μ. - Δευ, 22/47/2021
Image: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το 2022

Εγκρίθηκε ο νέος προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου2021 στο Ηράκλειο, μεταξύ άλλων ενέκρινε τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκαν:

  1. Εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2022, το οποίο περιλαμβάνει τα νέα και τα συνεχιζόμενα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 460.621.438,38€
  2. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022 που περιλαμβάνει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.681.900,00€.
  3. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022 συνολικού προϋπολογισμού δράσεων 1.200.000,00€.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης θα συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η επιτυχημένη προβολή ολόκληρης της Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό:

  1. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού δράσεων 395.000,00€. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις, της Ελλάδας και του Εξωτερικού προκειμένου να προβληθούν τα κρητικά προϊόντα.
  2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης με τη ένταξη του έργου Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 153.055,68€.

Επίσης, εγκρίθηκε η Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στη θέση "Κάμπος" Κισάμου, για το έργο: «επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμων Κισσάμου και Καντάνου Σελίνου.

Τέλος η κατανομή των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έχει ως εξής:

  1. Επενδύσεις: 79.961.947,32 €
  2. Λειτουργικά :41.015.593,03€
  3. Μεταφορά μαθητών : 31.671.571,72 €
  4. Δακοκτονία: 14.003,626,49 €
  5. Κρατήσεις: 15.018.212,48 €

ΣΥΝΟΛΟ: 181.671.951,04€