Εισήγηση της ΕΠΖ για την τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας

7:33 π.μ. - Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
07:10 π.μ. - Τρί, 31/33/2017
Image: Εισήγηση της ΕΠΖ για  την τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 3-11-2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Θέμα 1ο : Εισήγηση της ΕΠΖ για  την«τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας
 
 
Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής  
 
  Θεοδόσιος Καλαντζάκης