ΕΛΜΕΠΑ: Ψήφισμα Συμβουλίου Διοίκησης για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας

12:54 μ.μ. - Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024
12:03 μ.μ. - Δευ, 04/54/2024
Image: ΕΛΜΕΠΑ: Ψήφισμα Συμβουλίου Διοίκησης για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας

Δείτε αναλυτικά

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 45/01-03-2024, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, ως ακολούθως:

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το οποίο κατατέθηκε προς επεξεργασία και εξέταση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στο οποίο προβλέπεται η ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Το Συμβούλιο Διοίκησης διαπιστώνει ότι:

Στο σχέδιο νόμου και ειδικότερα στο Μέρος Δ’ του ανωτέρω σχεδίου, με τίτλο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», παρακάμπτεται το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ρητά ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.

Δεν εξασφαλίζεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των νέων ιδρυμάτων δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης ιδιωτικών κερδοσκοπικών συμφερόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιτρέποντας την “αναβάθμιση” των υφιστάμενων κολλεγίων και την ίδρυση χαμηλής ποιότητας ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Δεν διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων φοιτητών καθώς ο νόμος προβλέπει σημαντικά διαφοροποιημένες προϋποθέσεις εισαγωγής ανάμεσα στα δημόσια ιδρύματα και στα προβλεπόμενα «ειδικά νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

Υπονομεύονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων από τα δημόσια ΑΕΙ τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμούν εδώ και 5 σχεδόν έτη σημαντικά θεσμικά ζητήματα σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων από Τμήματα δημοσίων ιδρυμάτων.

Ενισχύεται η οικονομική δυσπραγία των δημοσίων ιδρυμάτων καθώς τα ιδιωτικά ιδρύματα που θα ιδρυθούν θα απορροφήσουν σημαντικούς δημόσιους πόρους και κρατικές ενισχύσεις. Η κατάσταση αυτή θα πλήξει ιδιαίτερα τα περιφερειακά Δημόσια ΑΕΙ τα οποία θα υποστούν μια περαιτέρω συρρίκνωση του φοιτητικού πληθυσμού τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη χρηματοδότηση και την ανταγωνιστικότητα τους, καθώς επιπρόσθετα μεταβάλλεται επί τα χείρω η αναλογία ανάμεσα στη «σταθερή́» και τη «μεταβλητή υπό προϋποθέσεις» χρηματοδότηση από τον τακτικό́ προϋπολογισμό́.

Θεωρούμε ότι η συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Δημόσια Πανεπιστήμια.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ζητάει:

την απόσυρση του Μέρους Δ’ του σχεδίου νόμου που αφορά την «Εγκατάσταση και Λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για την ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

την άμεση στελέχωση των δημόσιων Πανεπιστημίων με μόνιμο ακαδημαϊκό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό, την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης και χρηματοδότησης στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

την ουσιαστική στήριξη της φοιτητικής μέριμνας, ειδικά στα νησιωτικά-περιφερειακά Πανεπιστήμια.

την άμεση εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του δημόσιου Πανεπιστημίου.