Ενημέρωση για την εγγραφή των μαθητών στα Γενικά Λύκεια

7:57 μ.μ. - Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018
07:06 μ.μ. - Πέμ, 28/57/2018
Image: Ενημέρωση για την εγγραφή των μαθητών στα Γενικά Λύκεια

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα νεώτερα δεδομένα σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών και μαθητριών στα γενικά λύκεια (ΓΕ.Λ.) καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο ώστε να ολοκληρωθούν, το αργότερο μέχρι και 10/9/2018. 
Επισημαίνουμε ότι αυτά τα δικαιολογητικά απαιτούνται  για την ολοκλήρωση των εγγραφών όλων των μαθητών και μαθήτριων και σε όλες τις τάξεις Α, Β και Γ του Γενικού Λυκείου.
 
Αρχικά,
Στην Α' τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. εγγράφονται: οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ.
Στη Β' τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. εγγράφονται: οι προαγόμενοι/ες από την Α' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ.
Στη Γ' τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. εγγράφονται: οι προαγόμενοι/ες από τη Β' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ.
 
Β΄ φάση αιτήσεων – Β΄ κατανομή 
Οι μαθητές/τριες που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00). 
Οι μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μπορούν να κάνουν νέα αίτηση ή τροποποίηση της αίτησής τους κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00). 
Οι μαθητές/τριες που πρέπει να επανεξεταστούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον προβιβαστούν, θα κατανεμηθούν με τη δεύτερη κατανομή (2-3 Ιουλίου).  Σε περίπτωση που δεν προβιβαστούν: 
α. για τους μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές και 
β. για τους μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου και για όσους/ες προβλέπεται να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις τους παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι και την ολοκλήρωση της εν λόγω εξεταστικής. 
 
Στις 2 και 3 Ιουλίου 2018, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κάνουν τη δεύτερη κατανομή των μαθητών/τριών σε ΓΕ.Λ. στην ηλεκτρονική εφαρμογή e- εγγραφές. 
 
Δυνατότητα Τροποποίησης - Διαγραφής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης 
Οι μαθητές/τριες που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης κατά την Α’ περίοδο εγγραφών (14-05-2018 έως 06-06-2018) και έχουν κατανεμηθεί από την Α’ φάση μπορούν να τροποποιήσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης μόνο λόγω αλλαγής ομάδας προσανατολισμού ή λόγω αλλαγής τύπου λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Εσπερινό/Ημερήσιο, Ιδιωτικό). 
 
Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούν κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-06-2018 έως 29-06-2018) να απευθύνονται στον/ην διευθυντή/ντρια του σχολείου, όπου έχουν υποβάλει αίτηση, για να διαγράψει την αίτησή τους ώστε να υποβάλουν νέα. Συγκεκριμένα, ο/η μαθητής/τρια αν είναι ενήλικος ή ο κηδεμόνας του/της αν είναι ανήλικος/η ζητά με υπεύθυνη δήλωσή του/της από τον/την διευθυντή/ντρια (ο/η οποίος/α αρχειοθετεί τις υπεύθυνες δηλώσεις) να διαγράψει την αίτηση που έχει υποβάλει. Η αίτηση διαγράφεται οριστικά και ο/η μαθητής/τρια ή ο κηδεμόνας του/της υποβάλει νέα αίτηση κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-06-2018 έως 29-06-2018). Ο/Η μαθητής/τρια αυτός/ή θα είναι ορατός/ή στο σχολείο μετά τη δεύτερη κατανομή. 
 
Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια εκ παραδρομής έχει δηλώσει λάθος τάξη και δεν έχει κατανεμηθεί, θα έχει το δικαίωμα τροποποίησης της αίτησής του, απευθείας μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. 
Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια εκ παραδρομής έχει δηλώσει λάθος τάξη και έχει κατανεμηθεί, δεν θα έχει το δικαίωμα τροποποίησης της αίτησής του/της απευθείας μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, αλλά απαιτείται διαγραφή από τον/την διευθυντή/ντρια με υπεύθυνη δήλωση και εκ νέου υποβολή αίτησης στο σύστημα e-εγγραφές, δηλώνοντας τη σωστή τάξη. Ο/Η μαθητής/τρια αυτός/ή θα είναι ορατός/ή στο σχολείο μετά τη δεύτερη κατανομή. 
Οι μαθητές/τριες που θα υποβάλουν εκ νέου Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης στη Β’ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών, όσο είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή e-εγγραφές για υποβολή αιτήσεων, θα μπορούν να τροποποιούν/διαγράφουν την αίτησή τους. 
 
Οι εγγραφές θα συνεχιστούν από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2018 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120), μόνο σε υπάρχοντα τμήματα.
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΓΕ.Λ.)
1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής. (θα τη συμπληρώσετε στο ΓΕ.Λ.)
 
2. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος. (ισχύει μόνο για Α’ Λυκείου και θα διαβιβαστούν υπηρεσιακά από τα Γυμνάσια)
 
3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης. (πρέπει να την εκτυπώσετε από την εφαρμογή e-εγγραφές και να την προσκομίσετε ή να έχετε μαζί σας τους κωδικούς ΤΑΧΙS του κηδεμόνα που έκανε την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για να εκτυπωθεί στο σχολείο) 
 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: (θα τη συμπληρώσετε στο ΓΕ.Λ.)
α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η
β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και/ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 αν επιθυμεί να επαναλάβει τη Φοίτηση.
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της. (πρέπει να το προσκομίσετε)