Έντονη διαμαρτυρία του ΠΕΣΚ για την ραγδαία μείωση προϋπολογισμού - ποσοστού επιδότησης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

9:44 π.μ. - Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024
09:01 π.μ. - Παρ, 19/44/2024
Image: Έντονη διαμαρτυρία του ΠΕΣΚ για την ραγδαία μείωση προϋπολογισμού - ποσοστού επιδότησης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Τι ειπώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024, στα Χανιά, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χανίων, συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης (ΠΕΣΚ).

Όπως είναι γνωστό, τα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια αποτελούν θεσμό που νομοθετήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 86 και επόμενα του Ν. 4497/2017 και έχουν ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων κάθε Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι κ.κ. Μιχαήλ Βάμβουκας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Αντώνιος Παπαδεράκης, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1.- Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την αιφνιδιαστική - ραγδαία μείωση, για την Κρήτη, του προϋπολογισμού και του ποσοστού επιδότησης στη Δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) έτους 2023.

Συγκεκριμένα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθ. 4113.80-02/1501/29-12-2023) του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσεται η Δράση: «Πρόσκληση επιχειρήσεων» για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», στα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που προβλέπονται από τον ν. 4832/2021, για το έτος 2023.

Στην πρόσκληση αυτή, μεταξύ των άλλων, προβλέπονται τα εξής: α) για τις επιχειρήσεις με έδρα νησιά πληθυσμού άνω των 150.001 κατοίκων, (φωτογραφίζοντας – στοχεύοντας την Κρήτη) ο κατανεμημένος προϋπολογισμός ορίζεται σε οκτώ εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 20% του συνολικού Προϋπολογισμού της Δράσης (για τις δαπάνες του έτους 2023), β) για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης σε κάθε παραστατικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιλέξιμης αξίας, όταν, στην προηγούμενη Πρόσκληση για το 2022 ήταν έως 60%. Ταυτόχρονα, το αντίστοιχο ποσοστό για τις λοιπές νησιωτικές επιχειρήσεις της χώρας κυμαίνεται στην παρούσα Πρόσκληση, από 40% έως 70%.

Επειδή, οι παραπάνω αναφερόμενες δυσμενείς αλλαγές, για δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος 2023, αποτελούν εκ των υστέρων αναδρομική μείωση, αιφνιδιασμό, φαλκίδευση του μέτρου, επιδρούν σημαντικά και δυσμενώς στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Κρήτης, σε σχέση με τις αντίστοιχες νησιωτικές, αλλά, γενικότερα, και σε σχέση με όλες τις επιχειρήσεις της Χώρας μας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με έγγραφό του, ζητάει από τους αρμόδιους Υπουργούς τα εξής:

Τον ορισμό, εκ μέρους τους, συνάντησης, το συντομότερο δυνατόν, με εκπροσώπους του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

Τις άμεσες δικές τους ενέργειες για γενναία αύξηση του συνολικού Προϋπολογισμού της Δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο για το έτος 2023», με επαρκείς πόρους για την ισομερή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Κρήτης, με τροποποίηση της εν λόγω Πρόσκλησης και απαλοιφή των περιορισμών, τόσο της κατανομής του Προϋπολογισμού, όσο και της ανώτατης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Κρήτης.

Τις άμεσες δικές τους ενέργειες για επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου εκκρεμών αιτήσεων επιχειρήσεων που αφορούν στη δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου έτους 2022 και άμεση εκταμίευση των ποσών της επιχορήγησης.

2.- Εγκρίνει και για το τρέχον έτος τη συνδιοργάνωση, από τα Επιμελητήρια της Κρήτης, του Παγκρήτιου Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στην Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Το Forum στοχεύει στην προώθηση των Κρητικών Προϊόντων διατροφής στα Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής και περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συναντήσεις παραγωγών/μεταποιητών με ξενοδόχους/διευθυντές ξενοδοχείων/εκπροσώπους δικτύων διανομής, καθώς επίσης έκθεση και γευσιγνωσία κρητικών προϊόντων, που προσφέρουν οι συμμετέχοντες παραγωγοί και μεταποιητές.

Η διοργάνωση στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2024, ενώ η διοργάνωση στην Αθήνα, εντός του μηνός Απριλίου 2024.

3.- Ορίζει τους κοινούς εκπροσώπους για τη Συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής «Αξιοποίησης του Αιγιαλού από τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ως εξής: α) Γιακουμάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ως τακτικός, β) Χαριτάκης Θωμάς, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λασιθίου, ως αναπληρωματικός.

4.- Ορίζει τον Αντώνη Ροκάκη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων, ως κοινό εκπρόσωπο παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

5.- Χαιρετίζει την πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη για την τήρηση, από τα Επιμελητήρια, του Μητρώου Αγροτών.

Το Μητρώο θα ενημερώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η διαχείριση θα γίνεται από τα Επιμελητήρια, ενώ το κόστος θα καλύπτεται απ’ ευθείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη πληρωμή των συνδρομών και θα αποφέρει επί πλέον εισόδημα στον διαχειριστή.