Επαφές Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με φορείς & υπηρεσιακούς παράγοντες

12:45 μ.μ. - Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020
12:09 μ.μ. - Παρ, 04/45/2020
Image: Επαφές Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με φορείς & υπηρεσιακούς παράγοντες

Την Τετάρτη 02-09-2020

Την Τετάρτη 02-09-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Αντιπεριφερειαρχη Λασιθίου Γιάννη Γουλιδάκη, παρουσία του, που αφορούσε την παρουσίαση της 2ης Ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Διερεύνηση της Οικολογικής Κατάστασης του Κόλπου της Ελούντας και του όρμου Ατζικιάρι», ώστε να αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και ταυτόχρονα να ενημερωθεί ο Αντιπεριφερειάρχης για την εξέλιξη του έργου.

Συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, Ψόχιου Ελένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας, Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου και Ρουκουνάκης Μανώλης από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου, η υπεύθυνη του Σχεδίου Δράσης της Π.Ε. Λασιθίου Μαργιούλα Βέτα, η Μπαμπούλη Στέλλα για το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Μυλωνάκη.

hxonews

Η παρουσίαση έγινε από τον Δρ. Κώστα Ντούνα, Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στον κόλπο της Ελούντας, σε δίκτυο & αντιπροσωπευτικούς σταθμούς, από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και τον Απρίλιο του 2020, όσον αφορά τις φυσικοχημικές παραμέτρους της υδάτινης στήλης, τις μικροβιακές αναλύσεις του θαλάσσιου νερού σε δίκτυο 15 παράκτιων σταθμών για το ίδιο χρονικό διάστημα, καταγραφή του πληθυσμού του είδους Arca noae (καλόγνωμη) - γνωστό ως αχιβάδα της Ελούντας, καταγραφή της θνησιμότητας του προστατευόμενου είδους Pinna nobilis (πίννα) εξαιτίας της προσβολής της από πρωτόζωο που έχει εξαφανίσει το συγκεκριμένο είδος σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, καταγραφή της ανάπτυξης πληθυσμών ξενικών βενθικών ειδών και μελέτη του λεσσεψιανού μετανάστη Siganus luridus (γερμανός). Επίσης, παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της κοκκομετρικής ανάλυσης του πυθμένα του Κόλπου και της μελέτης των εμπορικών αλιευμάτων.

hxonews

Καθώς το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021, αλλά κυρίως γιατί το φετινό καλοκαίρι με τις υπάρχουσες συνθήκες της πανδημίας COVID-19, δεν δίνει την πραγματική εικόνα της ασκούμενης πίεσης και της λειτουργίας του Κόλπου, είναι νωρίς για την εξαγωγή οποιονδήποτε τελικών συμπερασμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης, όσον αφορά το Κόλπο της Ελούντας, είναι η πρόταση κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων σύμφωνα με την σημερινή εικόνα του κόλπου, ενώ ταυτόχρονα θα καλύψει την ανάγκη της υποχρεωτικής εφαρμογής του «Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδάτινου Διαμερίσματος της Κρήτης» (ΦΕΚ 507Β’/2015) με την εκπόνηση μιας «ειδικής αναγνωριστικής μελέτης του όρμου της Ελούντας» (Υδατικό οικοσύστημα GR1341C0011N).

Επίσης την ίδια ημέρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου συναντήθηκε στο γραφείο του με τούς Προέδρους των Πολιτιστικών Συλλόγων Βουλισμένης, Δημήτριο Αγγελάκη, Μιλάτου, Γεώργιο Λασηθιωτάκη και Πρίνας, Δόξα Γιανναδάκη. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η θεώρηση των βιβλίων των πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων, η χρηματοδότηση τοπικών δράσεων μέσω συλλογικών φορέων και ο τρόπος επιλογής επιλέξιμων δαπανών. Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν τους συλλόγους, τις ματαιωθείσες εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας, και τις μελλοντικές δράσεις.

Από το γραφείο Τύπου της Π.Ε. Λασιθίου.