Επί τάπητος συζήτηση για διαχείριση νερού και μονάδα αφαλάτωσης στην Ιεράπετρα

12:03 μ.μ. - Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018
12:07 μ.μ. - Τρί, 03/03/2018
Image: Επί τάπητος συζήτηση για διαχείριση νερού και μονάδα αφαλάτωσης στην Ιεράπετρα

Συνεδρίαση Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων την Παρασκευή 9 Μαρτίου

 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοκρατίας 31(ισόγειο) για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
 
Δέμα πρώτο: Διαχείριση υδάτινων πόρων. Προτάσεις για εξοικονόμηση νερού, υφιστάμενη κατάσταση (ενημέρωση από Δήμο και ΤΟΕΒ Ιεράπετρας)
 
Θέμα δεύτερο:Πρόταση σύναψης προγραμματικής σύμβασης. Σύμβαση για την εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και την εγκατάσταση εργοστασίου αφαλάτωσης στην Ιεράπετρα.
 
Θέμα τρίτο:Αντικατάσταση μελών. Αντικατάσταση μελών στην επιτροπή αγροτικών θεμάτων του δήμου Ιεράπετρας σε απάντηση σχετικού αιτήματος με αρ. πρωτ.325/15-01-2018 ταυ προέδρου της επιτροπής.
 
Θέμα τέταρτο:Πρόταση αλλαγής κανονισμού του ΕΛΓΑ . Α) Δικαίωμα προαιρετικής εξαίρεσης από τις εισφορές του ΕΛΓΑ των ελαιοπαραγωγών. Β} Ενσωμάτωση στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και απόδοση αποζημίωσης για το φαινόμενο του καύσωνα και στους ελαιοπαραγωγούς.
 
Θέμα πέμπτο:Ασφαλτόστρωση δρόμου. Ασφαλτόστρωση του περιμετρικού δρόμου του Φράγματος Μπραμιανών.