Έρευνα: Σπίτι ούτε για δείγμα λόγω Airbnb

9:57 π.μ. - Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019
09:01 π.μ. - Παρ, 04/57/2019
Image: Έρευνα: Σπίτι ούτε για δείγμα λόγω Airbnb

Τι γίνεται στην Κρήτη