Εργασίες Ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας

10:23 π.μ. - Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018
10:03 π.μ. - Παρ, 16/23/2018
Image: Εργασίες Ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας

Συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή για καθορισμό όρων δημοπρασίας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 19  του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
 
Θέματα  ημερήσιας διάταξης
 
 
1ο Θέμα: « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
 
2ο Θέμα:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την «Μίσθωση μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας 2017» 
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
 
3ο Θέμα :Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την  εκτέλεση της εργασίας "Εργασίες Ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας". 
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
 
4ο Θέμα::Ψήφιση πίστωσης ποσού  506,55€ για επέκταση  δημοτικού φωτισμού  στο Δημ. Σχολείο Αγ. Στεφάνου
Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη
 
 
5ο Θέμα::Ψήφιση πίστωσης  ποσού 1.157,42€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού  στην περιοχή Καλαμοκανιάς ΤΚ Αγ. Στεφάνου
Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη