Ερώτηση της Κ. Ο. του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τον ‘’Γολγοθά’’ με τις Φορολογικές Δηλώσεις του 2023

9:16 π.μ. - Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
09:06 π.μ. - Τετ, 12/16/2024
Image: Ερώτηση της Κ. Ο. του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τον ‘’Γολγοθά’’ με τις Φορολογικές Δηλώσεις του 2023

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, αναφορικά με τις μεγάλες ελλείψεις στοιχείων στο taxisnet

Ερώτηση υπέβαλε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, αναφορικά με τις μεγάλες ελλείψεις στοιχείων στο taxisnet που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία της προσυμπληρωμένης φορολογικής δήλωσης, που θα καθυστερήσουν εν τέλει σημαντικά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2023.

Χαρακτηριστικά, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρουν πως «το ηλεκτρονικό σύστημα έχει ανοίξει από τις 25 Απριλίου και ήδη στο διάστημα αυτό έχουν εντοπιστεί πολλά ζητήματα, ευθύνη για τα οποία φέρουν και οι φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις αποδοχών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν αναρτηθεί τα έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών να εντοπίζει προβλήματα».

Συγκεκριμένα τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με: «την ολιγωρία υπουργείων, όπως το Αγροτικής Ανάπτυξης, υγειονομικών περιφερειών, αλλά και ορισμένων δήμων που δεν έχουν ανεβάσει ακόμη βεβαιώσεις αποδοχών, τη μη εμφάνιση στο Ε1 αυτοκινήτων που ήταν σε κυκλοφορία το 2023, λανθασμένες καταχωρήσεις, σε σχέση με τις παρακρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών, τη μη ανάρτηση των έκτακτων επιδομάτων των συνταξιούχων, τον εντοπισμό λαθών στη μεταφορά ζημίας προηγούμενων ετών αρκετών γεωργικών επιχειρήσεων, τη μη συμπλήρωση της επιστρεπτέας προκαταβολής στον κωδικό 727, τη μη ορθή συμπλήρωση του κωδικού 781 που προσαυξάνει τα εισοδήματα του έτους και συμβάλλει στην κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικία, αυτοκίνητο, πισίνα, σκάφος κ.τ.λ.), με αποτέλεσμα κατά την εκκαθάριση να προκύπτει φόρος και τέλος με τη μη ορθή αναγραφή των τόκων καταθέσεων, από ορισμένες τράπεζες».

Δεδομένων, λοιπόν, των παραπάνω «Έτσι και με βάση τα παραπάνω σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων θα πρέπει να ελέγξουν όλους τους κωδικούς που τους αφορούν, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που χωρίς δική τους ευθύνη μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετους φόρους, όταν μάλιστα οι λογιστές /φοροτεχνικοί τονίζουν πως η περίοδος είναι πολύ επιβαρυμένη, από τη στιγμή που έχουν αναλάβει αμισθί και την πληροφόρηση των υποχρεώσεων ιδιωτών (δεκάδες δηλωτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πολυάριθμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες) και επιχειρήσεων (My Data, Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, κ.α.), ενώ παράλληλα αποτελούν και τον βασικό ενδιάμεσο φορέα, προκειμένου να περατωθεί μια εκκρεμότητα μεταξύ ενός ιδιώτη και αρκετών φορέων του δημοσίου».

Σε αυτό το σημείο, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζουν πως «επειδή πολλά από τα ανωτέρω προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν από τη φορολογική διοίκηση, φοροτεχνικοί και λογιστές, όπως και τα συλλογικά τους όργανα (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών) τονίζουν σε σχετικές τους ανακοινώσεις, πως οι φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων είναι ανέφικτο να υποβληθούν εντός του χρονοδιαγράμματος που ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών».

Στην Ερώτησή τους, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζουν την πάγια θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου αναφορικά με τις προθεσμίες των δηλώσεων λέγοντας πως «το χρονικό διάστημα για την υποβολή τους θα πρέπει να είναι αυτό που προέβλεψε ο αρχικός νομοθέτης, και συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του άρθρου 67 του 4172/2013 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013:

«3. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Όπως και η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου που δημοσιεύθηκε στο ίδιο ΦΕΚ.

«2. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους» ».

Κλείνοντας, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καλούν τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

Πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση που απειλεί τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα με επιπλέον φόρους και πρόστιμα, δεδομένου ότι κατά κοινή παραδοχή οι φορολογικές δηλώσεις είναι ανέφικτο να κατατεθούν ολοκληρωμένα, εντός των ορισθέντων από τη φορολογική διοίκηση ‘’τελικών’’ ημερομηνιών υποβολής τους (26η Ιουλίου και 28η Ιουνίου αντίστοιχα);

Αν είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΟΕΕ, για την άμεση νομοθέτηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με σαφή ορισμό ημερομηνίας έναρξης – λήξης, εντός του οποίου θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, στο πνεύμα των αρθρ. 67 και 68 του ν. 4172/2013, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, από λογιστές / φοροτεχνικούς, με σωστό τρόπο και χωρίς λάθη;