Έρχονται οριοθετήσεις ποταμών και ρεμάτων – Προκηρύχθηκαν ήδη διαγωνισμοί

7:21 π.μ. - Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
07:01 π.μ. - Τετ, 20/21/2021
Image: Έρχονται οριοθετήσεις ποταμών και ρεμάτων – Προκηρύχθηκαν ήδη διαγωνισμοί

Προκηρύχθηκαν ήδη οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των σχετικών μελετών από την Περιφέρεια Κρήτης

Στην οριοθέτηση-διευθέτηση μιας σειράς ποταμών και ρεμάτων στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου θέλει να προχωρήσει τώρα η Περιφέρεια Κρήτης, προκηρύσσοντας τους σχετικούς διαγωνισμούς. Ήδη προκηρύχθηκαν κάποιοι διαγωνισμοί, όπως αυτοί για τις μελέτες που αφορούν στις διευθετήσεις του ποταμού Καρτερού, του υδατορέματος της Άρβης και του Γερο-Ποταμού (του γνωστού Γεροποτάμου) στη Μεσαρά.

Οι προκηρύξεις αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια”, ενώ οι δημοπρατήσεις προγραμματίστηκαν και για τις τρεις μελέτες για τα μέσα του Μαρτίου.

Αναλυτικότερα, από την Περιφέρεια Κρήτης προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης του ποταμού Καρτερού, με ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 16η Μαρτίου 2021.

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος Καρτερού από το σημείο της προστατευόμενης περιοχής όπου βρίσκονται τα γήπεδα ποδοσφαίρου σε μήκος περίπου 3,3 km προς το φαράγγι του Καρτερού, τον έλεγχο της υφιστάμενης γέφυρας στη συμβολή της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου με το ρέμα, έργα διευθέτησης εκτός ορίων των οικισμών, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 319.462,51 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

165.884,27 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13 - Μελέτες Υδραυλικών Έργων.

37.753,86 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16 - Μελέτες Τοπογραφίας.

34.355,45 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 20 - Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες.

21.730,42 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 21 - Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.

18.069,49 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27 - Περιβαλλοντικές Μελέτες και 41.669,02 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η διάρκεια της σύμβασης για την ολοκλήρωση της μελέτης ορίζεται στους 18 μήνες.

Οριοθέτηση υδατορέματος Άρβης

Μια δεύτερη μελέτη που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα από την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου αφορά στη “Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορέματος Άρβης”. Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, «η μελέτη αφορά την οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος Άρβης από το σημείο περίπου 250m νότια της εξόδου του φαραγγιού Άρβης μέχρι τη γραμμή αιγιαλού σε μήκος περίπου 1 km, την αντικατάσταση του τεχνικού που υπάρχει στη συμβολή της δημοτικής οδού Ν. Άρβης-Συνδωνίας με το ρέμα, έργα διευθέτησης εντός και εκτός ορίων των οικισμών, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες. Το υφιστάμενο τεχνικό που υπάρχει στην εκβολή του ρέματος προς τη θάλασσα βρίσκεται εντός της γραμμής αιγιαλού εκτός περιοχής μελέτης».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 339.497,12 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

190.448,03 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13 - Μελέτες Υδραυλικών Έργων.

21.742,44 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16 - Μελέτες Τοπογραφίας.

10.981,75 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 20 - Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες.

25.645,16 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 21 - Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.

3.221,57 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 10 - Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων.

43.175,93 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27 - Περιβαλλοντικές Μελέτες και 44.282,23 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες. Εκτιμώμενη αξία: αξία χωρίς ΦΠΑ 339.497,12 ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης ορίζεται στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών.

ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΑ

Οριοθέτηση Γεροποτάμου

Ένας 3ος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου αφορά στη Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Γεροποτάμου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους έχει οριστεί για τις 22 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, «η μελέτη αφορά οριοθέτηση τμήματος του Γεροποτάμου (κύριος κλάδος), με αρχή ανατολικά του οικισμού Χουστουλιανά και πέρας τις εκβολές στη θάλασσα (γραμμή αιγιαλού), καθώς και τμημάτων μικρότερων ρεμάτων που συμβάλλουν σε αυτόν, τον υδραυλικό έλεγχο επάρκειας υφιστάμενων γεφυρών για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και τη μελέτη έργων διευθέτησης, της επικαιροποίησης-προσαρμογής των έργων εγκεκριμένης μελέτης προς τον βιολογικό Μοιρών, της αντικατάστασης τριών και της κατασκευής δύο νέων γεφυρών (εκτός αυτής που μελετάται στην εγκεκριμένη οριοθέτηση προς βιολογικό Μοιρών), καθώς και υποστηρικτικές μελέτες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.458.414,51 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

464.852,08 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13 - Μελέτες Υδραυλικών Έργων.

211.540,79 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 08 - Στατικές Μελέτες.

45.160,01 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 10 - Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων.

250.455,24 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16 - Μελέτες Τοπογραφίας.

82.381,20 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 20 - Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες.

150.403,58 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 21 - Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.

63.393,63 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27 - Περιβαλλοντικές Μελέτες και 190.227,98 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.458.414,51 ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 30 μήνες.

(Φωτογραφία αρχείου unsplash)

neakriti.gr