Φορολογία Αγροτών - Επιτακτική η διαφοροποίηση σε σχέση με άλλους κλάδους

12:28 μ.μ. - Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
12:04 μ.μ. - Δευ, 19/28/2021
Image: Φορολογία Αγροτών - Επιτακτική η διαφοροποίηση σε σχέση με άλλους κλάδους

Ενημερώνει ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας

Κε Υπουργέ,

Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή να σας αναδείξουμε το διαχρονικό και κυρίαρχο θέμα της φορολόγησης των αγροτών.

Είναι ζήτημα που έως τώρα αποτελεί άκρως ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας γενικότερα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι ο αγροτικός κλάδος δεν δύναται να συγκριθεί ποσοτικά και ποιοτικά με οποιοδήποτε άλλον κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Η λειτουργία και μόνο του ΕΛΓΑ , ως τον μοναδικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα για μία επαγγελματική τάξη, αναδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας, είναι περισσότερο ασταθείς από οποιαδήποτε άλλο κλάδο.

Επιπλέον, η φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται έως τώρα στους αγρότες, είναι να κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία και κλίμακα φορολογίας με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν εντελώς ανόμοια χαρακτηριστικά.

Επίσης, οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης των αγροτών σε συνδυασμό με την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού για έλεγχο και πάταξη παράτυπων διαδικασιών, έχει σαν αποτέλεσμα την γενικότερη άδικη μεταχείριση όλων των μερών που είναι σύννομοι με την φορολογική νομοθεσία.

Από τα παραπάνω σας καλούμε να εξετάσετε το θέμα εξ αρχής και να προβείτε στην δημιουργία ξεχωριστής φορολογικής κατηγορίας αποκλειστικά για τους αγρότες, με σταθερό φορολογικό συντελεστή (πλέον του αφορολογήτου εισοδήματος).

Είναι σκόπιμο να αναζητηθούν πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά από άλλα ευρωπαϊκά μοντέλα φορολόγησης αγροτών και να εφαρμοστούν εν τέλει στην Ελληνική πραγματικότητα.

Κρίνοντας απαραίτητες ως βάση ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις σας ζητάμε τον άμεσο προγραμματισμό τηλεδιάσκεψης για να αναλυθεί διεξοδικά το ζήτημα, με απώτερων σκοπό την διαφύλαξη και διασφάλιση των δικαιωμάτων κράτους και πολιτών.

Ευελπιστούμε στην άμεση και θετική σας ανταπόκριση.

Εκ του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος 

Γαϊτάνης Ιωάννης 

Ο Γεν. Γραμματέας

Βιαννιτάκης Μιχαήλ