Γενική Συνέλευση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου

9:16 π.μ. - Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
09:02 π.μ. - Πέμ, 18/16/2016
Image: Γενική Συνέλευση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου

Τα θέματα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εκλεγμένων αντιπροσώπων στις 24 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (δ/νση: Λευκών Ορέων 3), με τα εξής θέματα:
 
– Διοικητικός απολογισμός- Πρόγραμμα δράσης.
– Οικονομικός Απολογισμός 2015 – Προϋπολογισμός 2016.
– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος Εμμ. Πεπόνης
Ο Γεν. Γραμματέας Εμμ. Κοκολάκης