Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας υπενθυμίζει πως δεν έχει λήξει η αντιπυρική περίοδος

11:23 π.μ. - Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
11:09 π.μ. - Τρί, 29/23/2020
Image: Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας υπενθυμίζει πως δεν έχει λήξει η αντιπυρική περίοδος

Η αντιπυρική περίοδος λήγει την 31/10/2020.

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι η αντιπυρική περίοδος λήγει την 31/10/2020.

Ως εκ΄ τούτου οι καύσεις στην ύπαιθρο απαγορεύονται και διώκονται με διοικητικό πρόστιμο, με ελάχιστο ποσό κύρωσης τα 200,0 Ευρώ, ανάλογα το δείκτη επικινδυνότητας.

Στην περιοχή της Ιεράπετρας έχουν είδη αποδοθεί διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 6000 Ευρώ.

Παρακαλούμε για τη βοήθεια και κατανόηση των συμπολιτών μας , ώστε όλοι μαζί να προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας.

Ο Διοικητής

Δημήτριος Καλιοντζής

Αντιπύραρχος