Ιεράπετρα: Τα μέλη των Δημοτικών Επιτροπών Αγροτικών Θεμάτων, Υγείας, Τουρισμού, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

9:46 π.μ. - Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020
09:05 π.μ. - Πέμ, 28/46/2020
Image: Ιεράπετρα: Τα μέλη των Δημοτικών Επιτροπών Αγροτικών Θεμάτων, Υγείας, Τουρισμού, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Δείτε αναλυτικά ποιοι συμμετέχουν στις Επιτροπές του Δήμου Ιεράπετρας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή τουρισμού του Δήμου Ιεράπετρας είναι ενδεκαμελής και συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς

-Η Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτη

- Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας

-Ο Σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Μακρύ Γιαλού

-Ο Εμπορικός Σύλλογος Μακρύ Γιαλού

-Ο Σύλλογος καφέ-εστίασης Ιεράπετρας

Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού

1. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία, Πρόεδρος, με αναπληρωματικό

μέλος τον Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο

2. Βλάσση Ελένη, με αναπληρωματικό μέλος την Χατζημαρκάκη Χρύσα,

δημοτικούς συμβούλους

3. Βαγγέλα Αικατερίνη, με αναπληρωματικό μέλος τη Σακαδάκη Μαρία,

δημότισσες

4. Μουζουράκη Αλέξανδρο, με αναπληρωματικό μέλος τον Πανταζή

Αργύρη, δημοτικούς συμβούλους

5. Χηνόπουλο Αθανάσιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Ματζαράκη

Νικόλαο, δημοτικούς συμβούλους

6. Πετρά Αντώνιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Προϊστάκη Γεώργιο,

δημοτικούς συμβούλους

7. Χατζάκη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Βαρδάκη Γεώργιο,

εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης

8. Μπινιχάκη Ευάγγελο, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαϊωάννου

Απόστολο, εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας

9. Τζιρβελάκη Νικόλαο, με αναπληρωματικό μέλος τον Γκιουμέ

Παναγιώτη, εκπροσώπους του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων –

Διαμερισμάτων Μακρύ Γιαλού

10. Gunnar Stromsholm, με αναπληρωματικό μέλος τον Καπετανάκη

Εμμανουήλ, εκπροσώπους του Εμπορικού και Επαγγελματικού

Συλλόγου Κουτσουρά-Ανάληψης- Μακρύ Γιαλού

11. Μιχελαράκη Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό μέλος τον Ροβυθάκη

Γεώργιο, εκπροσώπους του Σωματείου Καφέ- Εστίασης Ιεράπετρας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η Επιτροπή υγείας του Δήμου Ιεράπετρας αποτελείται από 17 μέλη

Οι Φορείς που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

-Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ιεράπετρας

-Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου

-Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

-Ο Ερυθρός Σταυρός

-Η ΕΔΙΚ

- Το ΕΚΑΒ

- Η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας

Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής

1. Σαραντώνη Ιωάννη, Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον Πετρά

Αντώνιο

2. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό μέλος τον Μουζουράκη

Αλέξανδρο

3. Χατζάκη Σταύρο, με αναπληρωματικό μέλος τον Πανταζή Αργύρη

4. Σαρρή Παναγιώτη, με αναπληρωματικό μέλος τον Χηνόπουλο

Αθανάσιο

5. Μαρκάκη Μαρία, με αναπληρωματικό μέλος την Πηλιώτη Παρασκευή

6. Δοργιάκη Νικόλαο, με αναπληρωματικό μέλος την Σακαδάκη Μαρία

7. Χατζημαρκάκη Χρύσα, με αναπληρωματικό μέλος την Κοτσιφάκη

Μαρία

8. Μερεσεντόγλου Βαρβάρα, με αναπληρωματικό μέλος την Κατερίνα

Γεωργία

9. Σηφάκη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Βλασσάκη Δημήτριο

10. Πετράκη Ιωάννη, με αναπληρωματικό μέλος τον Μπουνιαλέτο

Εμμανουήλ

11. Καλλιονάκη Εμμανουήλ, Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου

Ιεράπετρας

12. Παπαδοπούλη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος την Σπηλιαρώτη

Όλγα, εκπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου

13. Μαμαντόπουλο Ανδρέα, με αναπληρωματικό μέλος τον Κανάκη

Χαράλαμπο, εκπροσώπους του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου

Ιεράπετρας

14. Αθανασάκη Άννα, με αναπληρωματικό μέλος την Συμνιανάκη

Αικατερίνη, εκπροσώπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Περιφ.

Τμήματος Ιεράπετρας

15. Παπαδάκη Μαρία, με αναπληρωματικό μέλος την Καλαμπόκη

Κωνσταντίνα, εκπροσώπους της Ε.ΔΙ.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

16. Αγγελάκη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Χατζάκη

Εμμανουήλ, εκπροσώπους του ΕΚΑΒ

17. Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο Σκαρβέλη, με αναπληρωματικό μέλος τον

Πρωτ. Ταρλαντέζο Αθανάσιο, εκπροσώπους της Ιεράς Μητροπόλεως

Ιεραπύτνης και Σητείας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή Αγροτικών του Δήμου Ιεράπετρας αποτελείται από 17 μέλη

Οι Φορείς που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

-Ο Ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιεράπετρας

- Η Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών

- Ο Εμπορικός σύλλογος Ιεράπετρας

-Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

-Ο Σύλλογος επαγγελματιών αλιέων Ιεράπετρας

-Ο Σύλλογος μελισσοκόμων Ιεράπετρας

-Εκπρόσωπος των ελαιουργικών συνεταιρισμών Δήμου Ιεράπετρας

-Ο ΤΟΕΒ

-Εκπρόσωπος των ομάδων παραγωγών της περιοχής

-Ο Σύλλογος παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής

1. Παπαδάκη Νεκτάριο, Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον

Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο

2. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαστοράκη

Πέτρο

3. Καραλάκη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαλλιωτάκη

Μιχαήλ

4. Γαϊτάνη Ιωάννη , με αναπληρωματικό μέλος τον Κανταρτζή Ιωάννη

5. Λυδάκη Δημήτριο, με αναπληρωματικό μέλος τον Περάκη Κωνσταντίνο

6. Πανταζή Αργύρη, με αναπληρωματικό μέλος τον Ζερβάκη Εμμανουήλ

7. Μπαλοθιάρη-Χαραλαμπάκη Δέσποινα, με αναπληρωματικό μέλος την

Θεοδωράκη Μαρίνα

8. Κάκκου Μαρία, με αναπληρωματικό μέλος την Χατζημαρκάκη Χρύσα

9. Δασκαλάκη Νικόλαο, με αναπληρωματικό μέλος τον Δραγασάκη

Χαράλαμπο, εκπροσώπους του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού

Ιεράπετρας «Η ΕΝΩΣΗ»

10. Μπινιχάκη Ευάγγελο, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαϊωάννου

Απόστολο, εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας

11. Τσιφετάκη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Ξενικάκη

Κωνσταντίνο, εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

12. Χαϊτα Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Μεντζάκη Ιωάννη,

εκπροσώπους του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας

13. Τζαράκη Χαράλαμπο, με αναπληρωματικό μέλος τον Καρρά Γεώργιο,

εκπροσώπους Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ιεράπετρας

14. Μαυρουπλάκη Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό μέλος τον Κρασσά

Κωνσταντίνο, εκπροσώπους του Συλλόγου Μελισσοκόμων Λασιθίου

15. Δουλούμη Ξενοφώντα, με αναπληρωματικό μέλος τον Πλεξουσάκη

Αντώνιο , εκπροσώπους της Ομάδας παραγωγών ΑΝΑΤΟΛΗ

16. Ρουσσάκη Ιωάννη εκπρόσωπο του Συλλόγου παραγωγών πωλητών

λαϊκών αγορών

17. Ο εκπρόσωπος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου, με τον αναπληρωτή

του θα υποδειχθούν με έγγραφό τους έπειτα από τη σύσταση του Διοικητικού

του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Ιεράπετρας αποτελείται από 11 μέλη

Οι Φορείς που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

-Η δημοτική αστυνομία Ιεράπετρας

-Το Τμήμα Τροχαίας Ιεράπετρας

-Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας

-Ο Εμπορικός σύλλογος Ιεράπετρας

-Το Σωματείο καφέ- εστίασης Ιεράπετρας

-Ο Σύλλογος επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας

Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο, Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον

Ψιμουλάκη Μιχαήλ, δημοτικούς συμβούλους

2. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό μέλος τον Βρυγιωνάκη

Εμμανουήλ, δημοτικούς συμβούλους

3. Κοτσιφάκη Μαρία, με αναπληρωματικό μέλος την Βλάσση Ελένη,

δημοτικούς συμβούλους

4. Προϊστάκη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον Μεραμβελιωτάκη

Νικόλαο, δημοτικούς συμβούλους

5. Ένα υπάλληλο του Δήμου, που θα οριστεί με τον αναπληρωτή του, με

απόφαση Δημάρχου

6. Γαϊτανάκη Ιωάννη, με αναπληρωματικό μέλος τον Περάκη Πέτρο,

εκπροσώπους της Δημοτικής Αστυνομίας

7. Τζουμάκα Νικόλαο, με αναπληρωματικό μέλος τον Βενετσανάκη

Στέφανο, εκπροσώπους του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας

8. Μπλαβογιλάκη Ευάγγελο, με αναπληρωματικό μέλος τον Πετασάκη

Εμμανουήλ, εκπροσώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας

9. Μπινιχάκη Ευάγγελο, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαϊωάννου

Απόστολο, εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας

10. Μιχελαράκη Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό μέλος τον Πυράκη

Γεώργιο, εκπροσώπους του Σωματείου Καφέ-Εστίασης

11. Βουζουνεράκη Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό μέλος τον Ατζαράκη

Μιχαήλ, εκπροσώπους του Συλλόγου Επαγγελματοβιοτεχνών