ISONET T - Η νέα προσέγγιση στην καταπολέμηση της TUTA ABSOLUTA

11:18 π.μ. - Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016
11:08 π.μ. - Τρί, 30/18/2016
Image: ISONET T - Η νέα προσέγγιση στην καταπολέμηση της TUTA ABSOLUTA

Με την πρόσφατη έγκριση του προϊόντος ISOΝET Τ, η εταιρεία ANTHESIS ΕΠΕ εμπλουτίζει περαιτέρω την γκάμα των προϊόντων της με καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια της τομάτας και έρχεται να δώσει λύση στο επιτακτικό πρόβλημα του εντόμου Tuta absoluta

Συγκεκριμένα, το ISOΝET Τ, ένα νέο καινοτόμο προϊόν για τον έλεγχο της Τούτα (Tuta absoluta) σε τομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα θερμοκηπίου με τη μέθοδο της Παρεμπόδισης Σύζευξης, έρχεται να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ολοκληρωμένης διαχείρισης του συγκεκριμένου εχθρού. 
 
Η Μέθοδος Παρεμπόδισης Σύζευξης ή Γενετήσια Σύγχυση (Mating Disruption) βασίζεται στη χρήση συνθετικών σεξουαλικών φερομονών. Οι φερομόνες στη φύση, εκλύονται από τα θηλυκά, ώστε να προσελκύσουν τα αρσενικά από μακρινή απόσταση και με απώτερο στόχο την αναπαραγωγή. Με την Παρεμπόδιση Σύζευξης, δημιουργείται υψηλή συγκέντρωση φερομόνης στο περιβάλλον και η λανθάνουσα οσμή φερομόνης αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδοπτέρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του εντόμου και κατ’ επέκταση του επιπέδου ζημιάς στην καλλιέργεια.
 
Από τί αποτελείται το Isonet® T?
 Το Isonet® T αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών. Διαθέτει δύο παράλληλους καφέ χρώματος σωληνίσκους, εκ των οποίων ο ένας περιέχει την ειδική φερομόνη ενώ ο άλλος περιέχει μεταλλικό σύρμα, ώστε να μπορεί να στηριχθεί ο διαχυτήρας κατάλληλα στα σύρματα στήριξης της καλλιέργειας εντός του θερμοκηπίου. Πώς δουλεύει & πώς τοποθετείται το Isonet® T? 
Στα θερμοκήπια που εφαρμόζεται το Isonet® T, τοποθετείται ορισμένος αριθμός διαχυτήρων από τα σύρματα στήριξης της καλλιέργειεας, από τους οποίους απελευθερώνεται-εξατμίζεται συνεχώς η φερομόνη, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται μια σταθερή συγκέντρωσή της.  Η σταθερή αυτή συγκέντρωση είναι ικανή να επιφέρει Παρεμπόδιση Σύζευξης μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ακμαίων του εντόμου.
 
Η τοποθέτηση των διαχυτήρων γίνεται μερικές ημέρες πριν τη φύτευση της καλλιέργειας με δόση 80-100 διαχυτήρες/στρ και ενισχύουμε με περισσότερους διαχυτήρες τα περιθώρια του θερμοκηπίου. 

Η διάρκεια δράσης των διαχυτήρων  είναι 110 ημέρες για κύκλο καλλιέργειας: άνοιξη-καλοκαίρι και 160 ημέρες για κύκλο καλλιέργειας: φθινόπωρο-χειμώνα  , ανάλογα με την μέση  θερμοκρασία μέσα στο  θερμοκήπιο. 
 

 
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων στο θερμοκήπιο. Στις περιπτώσεις μεσαίων και υψηλών πληθυσμών συνίσταται η εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου για τη καταπολέμηση της πρώτης γενεάς και την μείωση του πληθυσμού του εντόμου. Η χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των διαχυτήρων. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικά θερμοκήπια μπορεί να προκαλούν ζημιές γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι πληθυσμού για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο.
 
 
Πλεονεκτήματα του Isonet® T
•    Συμβατό με τα ωφέλιμα έντομα
•    Χρήση σε βιολογική καλλιέργεια 
•    Μηδενικά υπολείμματα (MRL’s)
•    Μηδέν μέρες συγκομιδής (PHI)
•    Συνδυάζεται με βιολογικές και συμβατικές μεθόδους καταπολέμησης
•    Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από τον εχθρό στόχο
 
Με το ISOΝET Τ, μας δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά και βιώσιμα προγράμματα φυτοπροστασίας εναντίον του πολύ καταστρεπτικού εντόμου της Τούτα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές και υποβάθμιση παραγωγής σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας. Έχει δε αποδειχτεί οτι λόγω γρήγορης ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε χημικά η αντιμετώπιση του εντόμου – και αυτή όχι ολοκληρωτική – μπορεί να βασισθεί μόνο σε συνδυασμό όλων των διαθέσιμων μεθόδων: φερομόνες παρεμπόδισης σύζευξης, χημικά ΦΠ, παγίδες κολλητικές μαύρου χρώματος, φερομόνες παρακολούθησης και καλλιεργητικές πρακτικές όπως εντομοστεγή δίχτυα, κατασκευή διπλής εισόδου κλπ.
 
Η Anthesis, ειδικευόμενη στην Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών με φιλικά προς το περιβάλλον φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σχετικά σκευάσματα, λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες φυτοπροστασίας και επενδύει συνεχώς σε πρωτοπόρες και καινοτόμες μεθόδους, ώστε η φυτοπροστασία του μέλλοντος να εφαρμόζεται στο σήμερα.  
 
Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος Anthesis ΕΠΕ
Κάβουρας Σπύρος