ΙΤΕ: Νέο μέλος της Ευρωπαϊκής σύμπραξης EU-LIFE το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

8:35 π.μ. - Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
08:07 π.μ. - Παρ, 17/35/2020
Image: ΙΤΕ: Νέο μέλος της Ευρωπαϊκής σύμπραξης EU-LIFE το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Στόχος του EU - LIFE είναι η προώθηση της αριστείας στην έρευνα

Επίσημα αποδεκτό ως μέλος του EU-LIFE έγινε (1η Ιουλίου 2020), το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Το EU-LIFE είναι μια σύμπραξη κορυφαίων ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων στις βιοεπιστήμες, η οποία εφαρμόζει και διαδίδει βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας επιστημονικών δομών, με απώτερο στόχο την προώθηση της αριστείας στην έρευνα.

Τα μέλη του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΤΕ, λειτουργούν ακολουθώντας κοινές αρχές αριστείας με έμφαση στη διεξαγωγή ανταγωνιστικής έρευνας αιχμής, στη διαρκή αξιολόγησή τους από εξωτερικούς κριτές, στην ανεξαρτησία των ερευνητών και στη διεθνοποίηση.

Οι στόχοι του EU-LIFE είναι να υποστηρίξει σθεναρά τη σπουδαιότητα της βασικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς όφελος της κοινωνίας και επιπλέον να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αριστεία μέσω επιστημονικής συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αποδοτικών πρακτικών στην οργάνωση ερευνητικών μονάδων. Επιπλέον στόχος είναι να συνδράμει στην ποιοτική αξιολόγηση, στη δημιουργία σύγχρονων ερευνητικών υποδομών και στη διαχείριση της κατάρτισης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας του ερευνητικού προσωπικού και να προωθήσει κανόνες βιοηθικής και να συμβάλει στην ελεύθερη πρόσβαση στη νέα γνώση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ