Κάλεσμα σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Γηροκομείο

1:19 μ.μ. - Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
01:01 μ.μ. - Τετ, 15/19/2020
Image: Κάλεσμα σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Γηροκομείο

Από τον Σύλλογο Φίλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας - Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου «Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας», σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στις 6.00 το απόγευμα, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός του έργου και των δράσεων του σωματείου, από την προηγούμενη Γ.Σ. μέχρι και την 10/01/2020 και έγκρισή του.

2. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2019 και έγκρισή του.

3. Υποβολή και αποδοχή παραίτησης Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία του Σωματείου σχετική δήλωση υποβολής υποψηφιότητας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δασκαλάκης Νίκος