ΜΑΙΧ | Νέες ποικιλίες ελιάς προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή

10:47 π.μ. - Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021
10:02 π.μ. - Τρί, 02/47/2021
Image: ΜΑΙΧ | Νέες ποικιλίες ελιάς προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή

Εναρκτήρια Συνάντηση του Ερευνητικού Έργου ΕΛΙΑΔΑ

Εναρκτήρια Συνάντηση του Ερευνητικού Έργου ΕΛΙΑΔΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

To Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων διοργάνωσε μέσω τηλεδιάσκεψης την εναρκτήρια συνάντηση (Kick-Off Meeting) του Ερευνητικού Έργου « ΕΛΙΑΔΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», με συμμετοχή όλων των φορέων της κοινοπραξίας .

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς με στόχο την αυξημένη ανθεκτικότητα σε πραγματικά σενάρια κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή διαφοροποιημένων διατροφικά, οργανοληπτικά και ποιοτικά προϊόντων ελαιολάδου και μακροπρόθεσμα την παραγωγή ή την αξιοποίηση νέων ποικιλιών-κλώνων.

Η προστασία του Ελληνικού γενετικού υλικού ελιάς θα γίνει μέσω του χαρακτηρισμού του με σύγχρονα, καινοτόμα εργαλεία γονιδιωματικής, φαινομικής, μεταβολομικής και γενετικής, και η αξιοποίηση του με χρήση κλασσικών αλλά και καινοτόμων αγρονομικών και γενετικών προσεγγίσεων που θα ταυτοποιήσουν, θα διαφοροποιήσουν και θα βελτιώσουν το τελικό προϊόν και την καλλιέργεια προσδίδοντας επιθυμητά αγρονομικά, διατροφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά άμεσης σύνδεσης με το ντόπιο περιβάλλον και την ενδοποιότητα

Οι στόχοι του έργου δύναται να επιτευχθούν:

με στοχευόμενους εμβολιασμούς σε υποκείμενα υψηλής αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις π.χ. πλημμύρα,

με επιλεκτικές διασταυρώσεις για βελτίωση ποιοτικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών,

με ανάδειξη των διαφοροποιημένων διατροφικών χαρακτηριστικών επιλεγμένου γενετικού υλικού κλώνων,

οργανοληπτικές αναλύσεις και

με καινοτόμα και στοχευόμενη διάχυση, προώθηση και επιμόρφωση.

Η κοινοπραξία του έργου (consortium) αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

(Συντονιστής Φορέας) Τμήμα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Επιστημονικά Υπευθ. Εργου: Δρ Παναγιώτης Καλαϊτζής)

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Επιστημονικ. Υπεύθυνος: Δρ Πολυδεύκης Χατζόπουλος)

H ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) (Υπεύθυνος: Παναγιώτης Σούρλας)

Το ελαιουργείο «Μάρακας Μιχαήλ» Κυπάρισσος Χανιά (Υπεύθυνος: Μιχάλης Μάρακας – Ευτύχης Ανδρουλάκης)

Το Γραφείο Γεωργικών Μελετών «Ιώαννης Σ. Γρηγοράτος» Αθήνα (Υπεύθυνος: Ιωάννης Γρηγοράτος)

Το έργο Τ2ΕΔΚ – 01315, MIS 5074539, “ΕΛΙΑΔΑ – Χαρακτηρισμός και Αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιολάδου” συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ – β΄ κύκλος» (Απ. Πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5069/29.10.2020) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ IΙ. Το Έργο ΕΛΙΑΔΑ έχει διάρκεια 30 μήνες και ξεκίνησε την 29η Οκτωβρίου 2020, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 836.000,00 €.

Επιστημονικά Υπεύθυνος & Συντονιστής του έργου

Δρ Παναγιώτης Καλαϊτζής