Μετρήσεις από το ΙΤΕ στη θαλάσσια περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Σισίου με την στήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γ. Ανδρουλάκη

11:51 π.μ. - Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
11:05 π.μ. - Τρί, 09/51/2023
Image: Μετρήσεις από το ΙΤΕ στη θαλάσσια περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Σισίου με την στήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γ. Ανδρουλάκη

Στην ομάδα του ΙΤΕ συμμετείχαν ο επικεφαλής του εργαστηρίου Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης

Tο Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ πραγματοποίησε μετρήσεις στην θαλάσσια περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Σισίου, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην ανησυχία των κατοίκων-ψαράδων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στη περιοχή. Σκοπός των μετρήσεων είναι η συλλογή ωκεανογραφικών και γεωμορφολογικών στοιχεία από την θαλάσσια περιοχή και να γίνει καταγραφή της κατάστασης του προσήνεμου μόλου του Αλιευτικού καταφυγίου, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα από την δράση των κυμάτων, καθιστώντας την χρήση του αλιευτικού καταφυγίου δύσκολη μέχρι και επισφαλή.

Στην ομάδα του ΙΤΕ συμμετείχαν ο επικεφαλής του εργαστηρίου Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης.

Τη διαδικασία παρακολούθησαν η τοπογράφος μηχανικός της ΠΕΛ Ελισάβετ Μαργιούλα, η γεωλόγος της ΠΕΛ Ρούσσου Δέσποινα και εκπρόσωποι του Δήμου Αγίου Νικολάου και του τοπικού δημοτικού διαμερίσματος, Μανώλης Λεμπίδης, Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου και Γιάννης Κυριακάκης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου.

Για την συλλογή δεδομένων έγινε χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού του εργαστηρίου που περιλάμβανε το υψηλής ανάλυσης side scan sonar και βυθόμετρο του εργαστηρίου, καθώς και αποτύπωση με την χρήση Drone. Τα δεδομένα από τις μετρήσεις πεδίου θα συνδυαστούν σε επόμενο στάδιο με υδροδυναμικά μοντέλα για την ανάλυση και κατανόηση των κύριων υδροδυναμικών διεργασιών που επηρεάζουν το αλιευτικό καταφύγιο Σισίου.

Παρατίθενται δύο εικόνες από την πρώτη επεξεργασία των δεδομένων. Στην εικόνα 2 βλέπομε το μωσαϊκό της περιοχής ενδιαφέροντος που έχει προκύψει από τη σύνθεση φωτογραφιών (με χρήση της τεχνικής σύνθεσης εικόνων με κοινά σημεία αναφοράς) που τραβήχτηκαν από το drone του εργαστηρίου και στην εικόνα 3 βλέπομε τα υψομετρικά δεδομένα (πριν υποστούν αναγωγή ως προς το ύψος πτήσης) της ίδιας περιοχής.