Να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος του υπουργείου για τις υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών

12:01 μ.μ. - Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
12:08 μ.μ. - Τρί, 04/01/2020
Image: Να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος του υπουργείου για τις υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε. Ιεράπετρας "Μαρία Λιουδάκη"

Με μια απαράδεκτη εγκύκλιο (102027/ΓΔ5/30-7-2020) , στις 30/7/20, η Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ καλεί τα υπηρεσιακά συμβούλια να ολοκληρώσουν τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών μέχρι τις 14 Αυγούστου, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά και οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων βρίσκονται σε νόμιμη άδεια. Κι όλα αυτά ενώ γνωρίζουν ότι λόγω των μακροχρόνιων αδειών που θα προκύψουν μέχρι τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με τις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις του Ν.4692/2020, οι αλλαγές που θα επέλθουν στις θέσεις των εκπαιδευτικών θα είναι τεράστιες. Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ΠΥΣΠΕ τα εξής:

• Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών.

• Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων και επικύρωση λειτουργικών κενών. Με πρόσκληση θα κληθούν οι υπεράριθμοι και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση να δηλώσουν σχολεία προτίμησης.

• Τοποθέτηση υπεράριθμων, τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην Διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Στη συνέχεια πρόσκληση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

• Τοποθέτηση αποσπασμένων – Αποσπάσεις εντός Νομού.

Οι διαδικασίες αυτές κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο, αφού ανοίξουν τα σχολεία, γιατί μόνο τότε μπορούν να οριστικοποιηθούν τα τμήματα (οι μεταγραφές των μαθητών, αριθμός μαθητών ανά τάξη κ.ά.) και να διαπιστωθούν οι υπεραριθμίες ή τα λειτουργικά κενά, αφού ληφθούν υπόψη και οι άδειες που θα αιτηθούν οι συνάδελφοι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πώς είναι δυνατόν να διαπιστωθούν λειτουργικές υπεραριθμίες με τα σχολεία κλειστά, χωρίς τη δυνατότητα συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων;

Την ίδια στιγμή που δε λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων, με όρους υγιεινής και ασφάλειας (δημιουργία υποδομών, χρηματοδότηση, καθαριότητα κ. α.), το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να ξεκινήσει την εφαρμογή του νέου αντιεκπαιδευτικού νόμου 4692/2020, που ψήφισε πρόσφατα, και συμπληρώνεται, ως προς τις πολιτικές της στοχεύσεις, από τις ρυθμίσεις του νόμου 4713/2020 περί ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Καλούμε:

• Το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει άμεσα την απαράδεκτη εγκύκλιο που παραβιάζει την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

• Να ακολουθηθεί η νομιμότητα που επιβάλλει την κάλυψη των λειτουργικών κενών το Σεπτέμβριο.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος 

Γιάννης Πασπαράκης 

Η Γενική Γραμματέας

Σταυρούλα Δατσέρη