Νέα μελέτη για αξιοποίηση του νερού της Μαλαύρας

10:07 π.μ. - Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019
10:11 π.μ. - Πέμ, 21/07/2019
Image: Νέα μελέτη για αξιοποίηση του νερού της Μαλαύρας

Η Συντονίστρια Μαρία Κοζυράκη υπέγραψε τη σύμβαση διάρκειας 15 μηνών – Δηλώσεις στον Ηχώ 99,8

Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας», με χρηματοδότηση από το ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης (ΦΕΚΒ΄4666/2017). Είναι το δεύτερο έργο που συμβασιοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών λύσεων για την ορθολογική διαχείριση και τη βιώσιμη προστασία των υδατικών πόρων, μέσω της εκπόνησης στοχευμένων κατά θέση και αντικείμενο αξιολόγησης (λειψυδρία-ξηρασία, αξιοποίηση υφάλμυρων κ.α.) τεχνικό-οικονομικών μελετών, οι οποίες θα συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα των προτεινόμενων λύσεων και θα προκρίνουν τις καταλληλότερες (υποδομές, έργα, μέτρα κα).
 
Η συγκεκριμένη συγκριτική μελέτη θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς θα αποτελέσει μία πρόταση σχεδίου για τη χρήση των υφάλμυρων παράκτιων καρστικών πηγών, στο πλαίσιο της  1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Κρήτης, ουσιαστικά θα δημιουργήσει το πλαίσιο για την υλοποίηση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης για την αξιοποίηση κάθε μίας εκ των τριών υφάλμυρων πηγών της ανατολικής Κρήτης: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρα.
 
Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.  Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες, με ενδιάμεσα παραδοτέα αποτελέσματα μέχρι την ολοκλήρωση της, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL AND MANAGEMENT - ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ - ΣΑΒΒΑΣ Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ.
 
Η συντονίστρια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κα Μαρία Κοζυράκη μίλησε στον Ηχώ 99,8 αναλύοντας τους στόχους της μελέτης επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά πως ό,τι γίνεται μετά το 2021 και δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης τότε δεν θα λαμβάνει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε είναι σημαντικό μέχρι το 2021 να τρέξουν έργα και μελέτες έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για το σημαντικό θέμα της διαχείρισης των υδάτων.
 
 
Ακολουθεί συνέντευξη κας Κοζυράκη: