Νόμος Κατσέλη: Στο gov.gr οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού για χιλιάδες δανειολήπτες με ασφυκτικότατες προθεσμίες

8:21 π.μ. - Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020
08:12 π.μ. - Τρί, 01/21/2020
Image: Νόμος Κατσέλη: Στο gov.gr οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού για χιλιάδες δανειολήπτες με ασφυκτικότατες προθεσμίες

Χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση του ν. 3869/2020 - Νόμος Κατσέλη - και η υπόθεσή τους δεν έχει συζητηθεί ακόμα θα πρέπει να εισέλθουν στο gov.gr από σήμερα 1/12/2020 ώστε να κάνουν αίτηση για την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας

Πιο συγκεκριμένα με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και παρουσιάζει το Dnews, ορίζεται ότι όλες οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση εκκρεμεί στο Ειρηνοδικείο και η ημερομηνία συζήτησης είναι μετά την 15η Ιουνίου του 2021, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν εκ νέου με επιμέλεια του αιτούντος-οφειλέτη.

Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.

Οι προθεσμίες επαναπροσδιορισμού είναι αρκετά ασφυκτικές, με ημερομηνία έναρξης για όλες τις αιτήσεις την 1η Δεκεμβρίου 2020:

1. Για δικόγραφα που έχουν κατατεθεί από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3869/2010 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, τότε η σχετική προθεσμία είναι έως 15.1.2020.

2. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2015 έως και 30.6.2015, η προθεσμία είναι έως 31.1.2021.

3. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2015 έως και 31.12.2015, η προθεσμία είναι έως 15.2.2021.

4. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2016 έως και 30.6.2016, η προθεσμία είναι έως 28.2.2021.

5. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2016 έως και 31.12.2016, η προθεσμία είναι έως 15.3.2021.

6. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2017 έως και 30.6.2017, η προθεσμία είναι έως 31.3.2021.

7. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2017 έως και 31.12.2017, η προθεσμία είναι έως 15.4.2021.

8. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2018 έως και 30.6.2018, η προθεσμία είναι έως 30.4.2021.

9. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2018 έως και 31.12.2018, η προθεσμία είναι έως 15.5.2021.

10. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2019 και μετά, η προθεσμία είναι έως 31.5.2021.

Εκτός από τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στον νόμο, τα οποία θα πρέπει να περιέχει η αίτηση επαναπροσδιορισμού, ο οφειλέτης θα παρέχει και τη συναίνεσή του για την άρση του φορολογικού του απορρήτου. Μάλιστα, όχι μόνο του ιδίου αλλά και της/του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Στη συνέχεια, η αίτηση θα διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο όπου και θα συντάσσεται η σχετική έκθεση κατάθεσης ούτως ώστε στη συνέχεια να κοινοποιηθεί προς τους πιστωτές και τους εγγυητές είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω επιμελητή.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική (επανα)κατάθεση και μέσα σε 60 μέρες θα πρέπει να κατατεθούν είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή οι προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα. Αν δεν γίνει αυτό ή κατατεθούν εκπρόθεσμα, τότε και πάλι θα θεωρείται η αίτηση ως μηδέποτε ασκηθείσα!

Με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών προκειμένου να υπάρξει αντίκρουση των ισχυρισμών των διαδίκων.

Αναφορικά με την ημέρα και την ώρα συζήτησης στο ακροατήριο, αυτή θα ορίζεται (θεωρητικά) εντός 30 ημερών από τη λήξη του 15νθήμερου που αναφέρθηκε παραπάνω ενώ δεν θα απαιτείται παράσταση στο ακροατήριο και εξέταση των μαρτύρων. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει κατόπιν σχετικής Διάταξης του Ειρηνοδίκη εφόσον κρίνει ότι απαιτείται μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας.

Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή λειτουργικών προδιαγραφών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής Αίτησης η οποία θα δημιουργηθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr.

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη (αιτών,

πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντα, γραμματεία ειρηνοδικείων, Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, κ.ά.), σύμφωνα με το εφαρμοστέο

νομοθετικό πλαίσιο. Το Σύστημα του gov.gr θα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι ανατίθενται στους χρήστες.

Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων ενεργειών στο Σύστημα, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, καθορίζονται βάσει

των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σε κάθε ρόλο.

Έτσι, ένας χρήστης θα δύναται να διαθέτει έναν ή περισσότερους ρόλους.

Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο Σύστημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου που αντιστοιχεί στο ρόλο τους.

Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος.

Συνολικά, οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:

α) Δημιουργία νέας αίτησης

β) Λίστα αιτήσεων

γ) Εξουσιοδότηση πληρεξουσίου δικηγόρου

δ) Παραγωγή αναφορών

ε) Παραμετροποίηση

στ) Διαχείριση Χρηστών

ζ) Βοήθεια

η) Εργαλεία.

4. Επιπλέον, στη λίστα αιτήσεων παρέχονται και οι ακόλουθες δυνατότητες:

α) Προβολή συνόλου αιτήσεων (ενεργών και μη).

β) Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα.

γ) Φιλτράρισμα των αιτήσεων βάσει των επιλογών

που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.

Η εγγραφή στο «Σύστημα» πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr). Το συγκεκριμένο βήμα αφορά στο σύνολο

των εμπλεκόμενων μερών σε δίκες ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 υπό οποιαδήποτε ιδιότητα τα οποία θα μπορεί από σήμερα 1-12-2020 και μετά να εγγραφούν στο

«Σύστημα» και να δηλώσουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ιδίων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων ή αντικλήτων τους, στην οποία επιθυμούν τη διενέργεια

των επιδόσεων.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή του χρήστη στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TaxisNet

(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Ειδικότερα το «Σύστημα» ελέγχει:

α) Τον ΑΦΜ του χρήστη. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν είναι έγκυρος, το Σύστημα δεν επιτρέπει την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας,

β) αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος, το Σύστημα εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν

μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή στην πλατφόρμα».

γ) Αν ο ΑΦΜ του χρήστη ανήκει σε άτομο που έχει αποβιώσει, το Σύστημα εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή στην πλατφόρμα».

Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα η πλατφόρμα εμφανίζει τα κάτωθι πεδία:

1. Όνομα

2. Επώνυμο

3. Πατρώνυμο

4. Ηλεκτρονική Διεύθυνση

5. Ιδιότητα Κατόχου Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης.

Τα πεδία 1-3 συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα από την πλατφόρμα. Το πεδίο 4 συμπληρώνεται από το εμπλεκόμενο μέρος, το οποίο αφορά στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση στην οποία δύναται να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης.

Στο πεδίο 5, το εμπλεκόμενο μέρος επιλέγει από σχετική λίστα εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε ανήκει στον

i) Ίδιο,

ii) Πληρεξούσιο Δικηγόρο,

iii) Αντίκλητο. Κατόπιν προβαίνει στην επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, καταχωρώντας τον ειδικό κωδικό που αποστέλλει το Σύστημα.

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα η πλατφόρμα εμφανίζει τα κάτωθι πεδία:

1. Επωνυμία

2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση

3. Ιδιότητα Κατόχου Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης.

O αιτών προβαίνει στην εξουσιοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου καταχωρώντας τον ΑΦΜ του στο σχετικό πεδίο.

Με την καταχώρηση του ΑΦΜ του πληρεξούσιου δικηγόρου συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία «Επώνυμο», «Όνομα». Στα συγκεκριμένα πεδία δεν εμφανίζονται όλοι

οι χαρακτήρες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικηγόρων.

Σε περίπτωση διασύνδεσης με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. - Π.Π.), το Σύστημα ελέγχει αν ο ΑΦΜ που έχει καταχωρηθεί ανήκει σε δικηγόρο.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξουσιοδότησης, ο αιτών δηλώνει ότι: «Εξουσιοδοτώ τον πληρεξούσιο δικηγόρο να υποβάλει την αίτησή μου για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών δικών του ν. 3869/2010.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει οριστική δικαστική απόφαση στο πλαίσιο του ν. 3869/2010. Συναινώ να λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου,

από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των Τραπεζών/ΕΔΑΔΠ στο πλαίσιο της παρεχόμενης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την άρση τραπεζικού απορρήτου και φορολογικού απορρήτου.

dikaiologitika.gr