Ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας για τον ιό της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας

10:05 π.μ. - Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
10:03 π.μ. - Τρί, 16/05/2021
Image: Ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας για τον ιό της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας

Οδηγίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου γνωστοποιεί ότι διαπίστωθηκε η παρουσία/προσβολή από τον ιό της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (EMCV), σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας από θερμοκήπια στην περιοχή Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.

Μερικές πληροφορίες σε σχέση με τον ιό αυτό:

1. Εμφανίστηκε το 1978 στη Βηρυτό, το 1989 στην Ινδία, το 2008 στο Ιράκ και το 2009 στο Ισραήλ.

2. Μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για καλλιέργειες όπως η μελιτζάνα, η πιπεριά, η τομάτα, το πελαργόνιο, κ.α.

3. Τα συμπτώματα της ίωσης περιλαμβάνουν, νανισμό, χλωρώσεις φύλλων, κηλιδώσεις φύλλων και καρπών, καθώς και παραμορφώσεις των καρπών.

4. Η μετάδοσή του γίνεται πολύ εύκολα με μηχανικό τρόπο (μολυσμένα χέρια, εργαλεία, ρούχα αλλά και από φυτό σε φυτό) και πιθανόν και με το σπόρο.

Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά. Στους καλλιεργητές,

προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους και να εκριζώσουν τον ιό

EMCV, συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

1. Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών, μετά την μεταφύτευση τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο και απομάκρυνση/καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.

2. Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0.5% NaOCl ή Virkon S.

3. Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό.

4. Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων.

5. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.

6. Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων/φυτεύσεων.

7. Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.

8. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.

9. Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, καθώς και για απολύμανση των χώρων του θερμοκηπίου.

10.Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 αποτελεί υποχρέωση των παραγωγών να γνωστοποιούν αμέσως στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να το γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή παραγωγοί.

Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΑΟΚ

ΦΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ