Οικογένεια από την Ιεράπετρα, με χρέος πάνω από μισό εκατομμύριο, έσωσε τα ακίνητά της

1:38 μ.μ. - Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017
01:10 μ.μ. - Τρί, 10/38/2017
Image: Οικογένεια από την Ιεράπετρα, με χρέος πάνω από μισό εκατομμύριο, έσωσε τα ακίνητά της

«Σωσίβιο » για τα υποθηκευμένα ακίνητά τους , έδωσε η Προσωρινή Διαταγή ,του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας , σε ζευγάρι οφειλετών από την Ιεράπετρα

 
Η οποία είχε συνολικά 16 δάνεια , καταγγελμένα και έχει εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής γιαυτά ,από το έτος 2013, είτε από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, είτε από το Πρωτοδικείο του Λασιθίου.
 
 
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
πρόκειται για υπερχρεωμένη οικογένεια , αυτοκινητιστή στο επάγγελμα ,με ένα ενήλικο τέκνο και με χρέη σε 16 δάνεια ,σε μία τράπεζα και συνολικής οφειλής 526.588 ευρώ .
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν:
α)κατοικία 69 τ.μ , β) μονοκατοικία 110 τ.μ, γ) τέσσερα οικόπεδα , δ)αγροτεμάχια, ε)μαγαζιά, ζ)φορτηγό αυτ/το
 
Εισοδήματα που διαθέτουν: ελάχιστα ευρώ, από ατομική επιχείρηση, από ενοίκια και αγροτικές εργασίες
 
Με την από 6-9-2017 Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας, και αφού έλαβε υπόψη του την περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση των αιτούντων, το σύνολο των χρεών τους και την οικονομική τους δυνατότητα σύμφωνα με τις βιοτικές τους ανάγκες αποφασίστηκε :
1)Δέχεται την αίτηση
2)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των αιτούντων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης τους και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά τη δικάσιμο της 11.05.2018 .
3)Διατάσσει την καταβολή μηνιαίας δόσης ,ποσού εκατό (100,00) ευρώ δια έκαστον των οφειλετών.