ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείδωσε η πληρωμή για αγροτικές επιδοτήσεις και προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης

11:25 π.μ. - Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
11:10 π.μ. - Δευ, 19/25/2020
Image: ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείδωσε η πληρωμή για αγροτικές επιδοτήσεις και προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης

Λίγες ημέρες θα περιμένουν ακόμη οι περίπου 600.000 δικαιούχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα από τις αγροτικές επιδοτήσεις και την προκαταβολή του 70% της ενιαίας ενίσχυσης

Η ημερομηνία πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πολύ-αναμενόμενη πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών περίπου 600.000 δικαιούχων παραγωγών, φαίνεται να έχει κλειδώσει για τις 22 του Μήνα ημέρα Πέμπτη. πληρωμή θα αφορά 600.000 δικαιούχους που έκανα για το 2020 αίτηση ΟΣΔΕ για την ενιαία ενίσχυση.

Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν από 22 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει την πρώτη δόση της ενιαίας ενίσχυσης έως 23 Οκτωβρίου. Η πίστωση της πρώτης δόσης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2020, που εκτιμάται ως ποσό γύρω στα 750 εκατ. ευρώ

Την προηγούμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου εκδόθηκε η εγκύκλιος του Οργανισμού που καθορίζει την διαδικασία ελέγχου της πληρωμής από τα αρμόδια ελεγκτικά οργάνα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος το ελεγκτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της πληρωμής:

hxonews

Tων καθεστώτων σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 :1. Βασικής ενίσχυσης2. Ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

3. Ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίαςΤων καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης σε ορισμένους τομείς σύμφωνα με τον Τίτλο IV του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 :1. Ρύζι2. Σκληρό Σίτο3. Βιομηχανική τομάτα4. Πορτοκάλια χυμοποίησης5. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης6. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή7. Σπόροι σποράς8. Σπαράγγια9. Ζαχαρότευτλα10. Ροδάκινα προς χυμοποίηση11. Κορινθιακή σταφίδα12. Καρποί με κέλυφος13. Μήλα14. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή15. Θηλυκά Βοοειδή16. Αίγες και προβατίνες17. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας – Μέτρο 1 γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή, Μέτρο 2 γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα18. Σηροτροφία - και της Ειδικής ενίσχυσης στο βαμβάκι

Της ενίσχυσης για μικροκαλλιεργητές σύμφωνα με τον Τίτλο V του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

Της επιστροφής της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013.

Των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 229/2013 :1. Ενίσχυση για τη διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων2. Ενίσχυση του αμπελοοινικού τομέα3. Ενίσχυση για την διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας μαστίχας Χίου4. Ενίσχυση για την καλλιέργεια γεώμηλων5. Ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιού, βρώσιμου λαθουριού και φάβας Σαντορίνης6. Ενίσχυση για την καλλιέργεια τοματακιού Σαντορίνης7. Ενίσχυση για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου8. Ενίσχυση για την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου9. Ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών10. Ενίσχυση για την παραγωγή γάλακτος με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και την παραγωγή γιαούρτης11. Ενίσχυση για την καλλιέργεια κριθαριού Λήμνου.

dikaiologitika.gr