Ούτε αύριο θα γίνουν πλειστηριασμοί: Συνεχίζουν την αποχή οι συμβολαιογράφοιΟύτε αύριο θα γίνουν πλειστηριασμοί: Συνεχίζουν την αποχή οι συμβολαιογράφοι

5:23 μ.μ. - Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016
05:12 μ.μ. - Τρί, 13/23/2016
Image: Ούτε αύριο θα γίνουν πλειστηριασμοί: Συνεχίζουν την αποχή οι συμβολαιογράφοιΟύτε αύριο θα γίνουν πλειστηριασμοί: Συνεχίζουν την αποχή οι συμβολαιογράφοι

Πανελλαδικά

Κανένα σπίτι δεν θα βγει σε πλειστηριασμό από Τράπεζα, το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή την τοπική αυτοδιοίκηση
 
Οι συμβολαιογράφοι και αύριο Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 θα απέχουν πανελλαδικά από τους πλειστηριασμούς, μετά από απόφαση της συντονιστική επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
 
Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή  αποφάσισε τη συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών και αύριο, όπου κανένας πλειστηριασμός κατοικίας δεν θα διενεργηθεί με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία και τους Ο.Τ.Α.
 
Κατ’ εξαίρεση, θα διεξάγονται πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των Συλλόγων ή της συντονιστικής επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβληθεί κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύδοντα. Ενδεικτικά θα χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς πλειστηριασμούς μεταξύ ιδιωτών, για εκούσιους πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων, για πλειστηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν, για πλειστηριασμούς πλοίων, αεροσκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων καθώς και για πλειστηριασμούς με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Ο.Τ.Α., οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο κατοικίες.
 
«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίων των συμβολαιογράφων, υπαλλήλων του πλειστηριασμού, μεθοδευμένες σε πολλές περιπτώσεις καμία σχέση δεν έχουν με την προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας. Οι πλειστηριασμοί που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα και θα διενεργηθούν και αύριο Τετάρτη, μετά από σχετική άδεια των θεσμικών οργάνων μας, δεν αφορούσαν και δεν αφορούν σε καμία περίπτωση πλειστηριασμούς κατοικιών με επισπεύδοντες Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικά Ταμεία και τους Ο.Τ.Α. Τέλος, συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος  ζητά και πάλι από την Ελληνική Πολιτεία τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων διατάξεων οι οποίες παρέχοντας καθολική προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας θα διασφαλίζουν τη διεξαγωγής των πλειστηριασμών, απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλότητα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του συλλόγου.