Πιο πολύπλοκη η ενεργοποίηση, για να «κοπούν» επιδοτήσεις

9:37 π.μ. - Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018
09:01 π.μ. - Τετ, 03/37/2018
Image: Πιο πολύπλοκη η ενεργοποίηση, για να «κοπούν» επιδοτήσεις

Πιάνουν «αδιάβαστους» τους παραγωγούς οι αλλαγές

Μεγαλύτερη γραφειοκρατία με την προσδοκία προφανώς του υπουργείου να περικόψει όσο περισσότερες επιδοτήσεις.
 
Σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, προσδοκώντας προφανώς να περικόψουν όσο περισσότερες επιδοτήσεις μπορέσουν, “πιάνοντας αδιάβαστους” όσους παραγωγούς μπορούν, οδηγούν φέτος, σε σχέση με πέρυσι, τη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων οι αρμόδιοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας πλέον ως υποχρεωτικό στοιχείο στη δήλωση της Ενιαίας Ενίσχυσης την καταχώριση του ΑΤΑΚ, δηλαδή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου, τόσο για τα ιδιόκτητα όσο και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια.
 
 
Την ίδια ώρα, μόνο στο νομό Ηρακλείου έχουν χορηγήσει άλλες 12 άδειες, στις άλλες τόσες ήδη υπάρχουσες, προς ιδιωτικά κέντρα ενεργοποίησης δικαιωμάτων, με συνέπεια αυτό να προκαλέσει την οργή των συνεταιριστών, που λένε κατηγορηματικά ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πολεμάει το συνεταιριστικό κίνημα και δίνει δουλειά σε ιδιώτες»!
 
 
Ήδη, με ανακοινώσεις του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει ότι φέτος χωρίς ΑΤΑΚ δεν έχει επιδότηση... Ποιο είναι όμως το πρόβλημα που δημιουργείται; Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα χιλιάδες παραγωγοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους λόγω του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου, σε ό,τι αφορά τα ενοικιαστήρια. Η υποχρέωση για ΑΤΑΚ στα ενοικιαστήρια εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αρκετούς αγρότες κατά την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να ανεβάσει τα ενοίκια. Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν δηλωμένα τα ακίνητά τους στο Ε9, ή δεν τα έχουν τακτοποιήσει ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
 
 
Στο μεταξύ, η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει ξεκινήσει από τις 23 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία τη 15η Μαΐου 2018. Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη σχετική εγκύκλιο, «η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση, και ειδικότερα:
 
 
α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου,
 
 
β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
 
 
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά το μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (είτε ιδιόκτητου είτε ενοικιαζόμενου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία),
 
 
δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων, για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
 
 
ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο,
 
 
στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.
 
 
Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2018 ενημερώνονται τα σχετικά πεδία:
 
 
i. της “Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων” του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του, 
ii. της “Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων” για να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. 
Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού, στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης».
 
Τα δικαιολογητικά
 
Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2018, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: α) Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων (αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη) και β) αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, που απαιτείται μόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του μέτρου 13 - ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση). 
Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2017/2018 και το έτος υποβολής αίτησης 2018. 
Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική».
 
«Στόχος τους να μας κλείσουν» -«Δε θέλουν συνεταιριστικό κίνημα»
 
«Ο στόχος τους είναι να κλείσουν όλες τις συνεταιριστικές οργανώσεις», σχολιάζει προς την εφημερίδα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Ανδρέας Στρατάκης. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε ποτέ συνεταιριστικές οργανώσεις και δε θέλει. Και μια από τις αποδείξεις είναι ότι φέτος έδωσε σε μελετητικά γραφεία και σε ιδιώτες γεωπόνους άλλες 12 άδειες για ενεργοποίηση δικαιωμάτων μόνο στο νομό Ηρακλείου, στις ήδη υπάρχουσες 12 άδειες που είχε δώσει μέχρι πέρυσι»! 
Ο Ανδρέας Στρατάκης υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ εξαργυρώνει «εκλογικές επιταγές»... Σε ό,τι αφορά το κόστος ενεργοποίησης των παραγωγών που θα ενεργοποιήσουν στην ΕΑΣΗ, ξεκαθαρίζει ότι θα είναι πάρα πολύ μικρό και δε θα διαφέρει από τα περυσινά επίπεδα.
 
 
Πηγή: neakriti.gr