Πνίγουν τις ακτές του Λασιθίου τα πλαστικά - Απογοητευτική κατάσταση σε πολλά σημεία της ακτογραμμής

11:00 π.μ. - Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023
11:09 π.μ. - Πέμ, 21/00/2023
Image: Πνίγουν τις ακτές του Λασιθίου τα πλαστικά - Απογοητευτική κατάσταση σε πολλά σημεία της ακτογραμμής

Μελέτη από το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας έρευνας του ΙΤΕ για τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου θαλάσσιων σκουπιδιών λόγω ρευμάτων σε Καλό Χωριό, Παχειά Άμμο και Καβούσι

Μετά από πολλά χρόνια και αφού απέτυχαν πολλές μέθοδοι αντιμετώπισης του φαινομένου της συγκέντρωσης απίστευτου όγκου θαλάσσιων πλαστικών σκουπιδιών που μεταφέρονται από τα ρεύματα στις ακτές του Καλού Χωριού, της Παχιάς Άμμου και του Καβουσίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ανέθεσε σχετική μελέτη στο Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Νίκο Καμπάνη.

Το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εκτελεί πλέον για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ερευνητικό έργο, που αφορά στη “Διεύρυνση Ανάπτυξης Τουριστικών Παράκτιων Παρεμβάσεων στην Παχιά Άμμο και στον Θόλο Καβουσίου”, όπου γίνεται αποτύπωση της διάβρωσης, ανάλυση των αιτιών που την προκαλούν, προτάσεις παρεμβάσεων στην ακτογραμμή, με στόχο την αναστολή και διόρθωση των αρνητικών επιπτώσεών της, στις παραλίες και παράκτιες υποδομές, και ταυτόχρονα τη βελτίωση της ασφάλειας και προσβασιμότητας σε αυτές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, στις παραλίες από την Παχιά Άμμο και δυτικά μέχρι την περιοχή της γέφυρας Φρουζή, συλλέγονται δεδομένα και παρατηρήσεις για τις συγκεντρώσεις πλαστικών στην παράκτια ζώνη. Επίσης γίνεται μοντελοποίηση και μελέτη της μεταφοράς πλαστικών από πιθανές πηγές στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, που συμβάλλουν στο πρόβλημα, σε σχέση με τις ωκεανογραφικές συνθήκες μεταφοράς που επικρατούν, με ανάδειξη των διαδρομών που ακολουθούν μέχρι να φτάσουν στις παραλίες της περιοχής, τις περιοχές υψηλής συγκέντρωσής τους στην ακτογραμμή, όπως και τις εποχικές εξάρσεις του φαινομένου.

Λόγω του αρνητικού αποτυπώματος αυτού του φαινομένου και στην παραλιακή περιοχή του Καλού Χωριού, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, έπειτα από την προτροπή του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Γιάννη Βάρδα, ζήτησε την επέκταση της μελέτης και στην περιοχή αυτή. Ο επικεφαλής του εργαστηρίου Νίκος Καμπάνης, συνεκτιμώντας την ένταση του προβλήματος και σε αυτήν την περιοχή και τη μακρά και εξαιρετική συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη και το προσωπικό της Π.Ε. Λασιθίου, προσφέρθηκε να μελετήσει συνολικά την περιοχή.

Οι επιτόπιες και από αέρος καταγραφές έδειξαν απογοητευτική κατάσταση σε πολλά σημεία της ακτογραμμής, τα οποία πάραυτα συνυπάρχουν με τοποθεσίες επί της ακτογραμμής με ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτήρα, τις οποίες το συγκεκριμένο έργο παράλληλα θα αναδείξει με την κατάλληλη τεκμηρίωσή τους.

Η μοντελοποίηση της μεταφοράς των πλαστικών στη ΝΑ Μεσόγειο και Λεβαντίνη δείχνει εποχικές διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων και των περιοχών, ενώ σε επόμενα βήματα θα γίνει αποκλιμάκωση των μοντέλων για να περιγραφούν σε τοπική κλίμακα και εντός της περιοχής μελέτης οι σχετικές συμπεριφορές.

Έχουν καταγραφεί και φαίνονται, η υδροδυναμική και κυματική μέση εικόνα της περιοχής για τον Ιούλιο του 2022 και οι συγκεντρώσεις πλαστικών την ίδια χρονική περίοδο, οι οποίες έχουν έντονο αποτύπωμα στις ΒΑ ακτές της Κρήτης.

«Η παρούσα κατάσταση δε μας αποθαρρύνει. Με επιστημονική παρατήρηση και τεχνογνωσία, και βεβαίως με τη βοήθεια και την υποστήριξη των υπευθύνων, των φορέων και των πολιτών, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά προς όφελος της περιβαλλοντικής αειφορίας της περιοχής και ανταποδοτικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των παραλιακών περιοχών», δήλωσε ο επικεφαλής του εργαστηρίου, κ. Νίκος Καμπάνης.

neakriti.gr