Προσοχή! Εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός του ΤΟΕΒ

9:07 π.μ. - Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018
09:04 π.μ. - Τετ, 04/07/2018
Image: Προσοχή! Εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός του ΤΟΕΒ

Ανακοίνωση διατάξεων Κανονισμού Άρδευσης 2018

Από τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 23-03-2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας και εκτός των  υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συνέταξε και τον Κανονισμό Αρδευσης έτους 2018, ο οποίος θα τεθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και σε γενικές γραμμές έχει ως εξής:
 
 Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ.
    Οι χορηγούμενες ποσότητες νερού ανά καλλιέργεια από 01-01-2018 έως 31-12-2018, για τα αγροκτήματα που εξυπηρετούνται από τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας μειώθηκαν κατά ποσοστό 15% περίπου σε σχέση με αυτές του προηγούμενου έτους και διαμορφώνονται πλέον ως εξής:
1. Ελαιόδενδρα και αλλα  δένδρα 7 κ.μ. ανά δένδρο.
2. Θερμοκήπια με καλλιέργεια κηπευτικών 600 κ.μ. ανά στρέμμα.
3. Θερμοκήπια με καλλιέργεια λουλουδιών 1.100 κ.μ. ανά στρέμμα.
4. Θερμοκήπια με καλλιέργεια μπανάνας 1.100 κ.μ. ανά στρέμμα.
5. Θερμοκήπια με υδροκαλλιέργεια κηπευτικά 650 κ.μ. ανά στρέμμα.
6. Θερμοκήπια με υδροκαλλιέργεια λουλούδια 1.200 κ.μ.  ανά στρέμμα.
7. Θερμοκήπια παραγωγής φυταρίων (φυτώρια) 1.000 κ.μ.  ανά στρέμμα.
   Η χορήγηση νερού γιά κήπους κατοικίδια ζώα και λοιπές χρήσεις, θα γίνεται χωρίς αίτηση και χωρίς έλεγχο όσον αφορά την έκταση ή τον αριθμό των ζώων, ενώ η χορηγούμενη ποσότητα θα είναι μέχρι 100 κ.μ. νερού το πολύ ανά οικογένεια.
 
   Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ.
   Η τιμή χρέωσης της δικαιούμενης ποσότητας νερού, γιά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι 0,18 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο και γιά τις μή αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι 0,60 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο, γιά τις μονάδες παραγωγής φυταρίων (φυτώρια), ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο και για τα ελαιουργεία 0,40 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο.
   
   Γ. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ.
   Σε γενόμενη μέτρηση εάν διαπιστωθεί οτι κάποιος καταναλωτής εχει πραγματοποιήσει υπέρβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αφαιρείται το υδρόμετρο του οποίου η καταγεγραμμένη κατανάλωση, υπερβαίνει το διπλάσιο της δικαιούμενης ποσότητας νερού.
   Η υπέρβαση σε ποσοστό μέχρι το 50% επί της δικαιούμενης ποσότητας νερού, θα χρεώνεται επί το διπλάσιο της συμβατικής τιμής, ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 1,20 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις μη αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 0,72 ΕΥΡΩ για τις μονάδες παραγωγής φυταρίων και 0,80 ΕΥΡΩ γιά τα ελαιουργεία.
   Πέραν του 50% η υπέρβαση θα χρεώνεται επί το πενταπλάσιο της συμβατικής τιμής, ήτοι, 0,90 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 3 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις μή αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 1,8 ΕΥΡΩ για τις μονάδες παραγωγής φυταρίων και 2 ΕΥΡΩ γιά τα ελαιουργεία.
  
  Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
  Ο καταναλωτής μπορεί να πάρει το νερό που δικαιούται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνολικά  από ενα ή περισσότερα υδρόμετρά,  ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που ποτίζει με κάθε υδρόμετρο χωριστά, εφ' όσον ολα τα υδρόμετρά του αρδεύουν αγροκτήματα  που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού, ή όλα αρδεύουν αγροκτήματα που βρίσκονται εκτός.
  Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή προσωρινά του συμψηφισμού κατανάλωσης νερού γιά αρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εντός της Ζώνης  Ευθύνης του Οργανισμού, με την κατανάλωση νερού γιά αρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εκτός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού.
       Επισημαίνεται ότι η ευθύνη φύλαξης των υδρομέτρων ανήκει στους καταναλωτές, συνεπώς και για την όποια κατανάλωση καταγραφεί σ’αυτό.
       Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής συλλογής ομβρίων υδάτων από τους καλλιεργητές θερμοκηπίων, παλαιών και νέων, χωρητικότητας 30 κυβικών ανά στρέμμα καλλιέργειας.
       Υποχρεωτική επίσης καθίσταται και η μετατροπή του συστήματος άρδευσης από τους καλλιεργητές δένδρων, σε σύστημα στάγδην άρδευσης.
   Επισημαίνεται επίσης ότι απαγορεύεται η άρδευση ενός κτήματος από δύο ή περισσότερες πηγές (συλλογικά αρδευτικά δίκτυα π.χ. από το Δήμο και από τον ΤΟΕΒ, ή από δύο ΤΟΕΒ κλπ) και στην περίπτωση που αυτό διαπιστωθεί, θα γίνεται διακοπή της παροχής νερού που χορηγεί ο Οργανισμός μας για το συγκεκριμένο κτήμα, διά παντός. 
   Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει ο Κανονισμός Αρδευσης έτους 2017.
   Ζητούμε τη συνεργασία των καταναλωτών, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των μονίμων καλλιεργειών εν όψει της θερινής περιόδου και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη νέα καλλιεργητική περίοδο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
   Παρακαλούμε τους καλλιεργητές της περιοχής μας να μην προγραμματίζουν καλοκαιρινές  καλλιέργειες, οι οποίες απαιτούν  μεγάλες ποσότητες νερού ενώ η απόδοσή τους είναι κατά κανόνα μηδενική ή και αρνητική.
   Λόγω της έντονης λειψυδρίας που επικρατεί στην περιοχή μας, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανομβρίας, παρακαλούμε τους καταναλωτές για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Αρδευσης.
   Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη και θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε.
 
Ο Πρόεδρος
Εμμ.Νικ.Παπαδάκης