Πτώχευση Thomas Cook: Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει μέτρα στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων

8:52 π.μ. - Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
08:09 π.μ. - Δευ, 30/52/2019
Image: Πτώχευση Thomas Cook: Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει μέτρα στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε πως συμμετέχει «ενεργά στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για την άμεση ενίσχυση και προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook»

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβαίνει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις και δράσεις, με σκοπό αφενός τη στήριξη των εργαζομένων που απολύονται πρόωρα από επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με την Thomas Cook και αφετέρου την ενίσχυση των πληγεισών επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις. Ειδικότερα:
 
Μειώνεται, σύμφωνα με το epixeiro.gr, από 100 σε 80, ο αριθμός των αναγκαίων ημερών εργασίας που πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί για την καταβολή επιδόματος ανεργίας, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook.
 
Επεκτείνεται ο συνολικός χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας κατά ένα μήνα, σε απολυμένους των πληγεισών επιχειρήσεων.
 
Καταρτίζεται άμεσα ειδικό πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις.